• 26 listopada 2020
  • Imieniny:  Delfiny, Sylwestra, Konrada

Zarząd Powiatu Gorlickiego od 22.11.2018 roku pracuje w składzie: Starosta Gorlicki - Maria Gubała, Wicestarosta - Stanisław Kaszyk oraz Członkowie - Jerzy Nalepka, Tomasz Płatek i Adam Urbanek.

 

 

 

Starosta Gorlicki Maria Gubała – Urodziłam się w 1957 roku. Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem mężatka i matką dwójki dorosłych dzieci. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam 1 czerwca 1976 roku w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, jako pracownik Urzędu Stanu Cywilnego. W gorlickim Urzędzie Miejskim przepracowałam 15 lat pokonując kolejne szczeble urzędniczej służby. Pracowałam jako referent ds. gospodarki ziemią. Prowadziłam także sprawy emerytur i rent dla rolników, sprawy z zakresu gospodarki lokalami, obywatelskie oraz wojskowe i obronne. Przez kolejnych 9 lat zatrudniona byłam w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na stanowisku kierownika Delegatury Paszportów w Gorlicach. Od 1999 r. nieprzerwanie do chwili obecnej pracuję w Starostwie Powiatowym w Gorlicach i pełnię funkcję koordynatora Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Starosty ds. Informacji Niejawnych. Od wielu lat jestem zaangażowana w sprawy społeczne powiatu gorlickiego. Czuję się związana z lokalnym samorządem oraz aktywnie uczestniczę w życiu społecznym powiatu gorlickiego, a swoim działaniem przyczyniam się do kultywowania i propagowania naszej rodzimej tradycji i kultury.

 

Wicestarosta Stanisław Kaszyk - Urodziłem się w 1960 roku. Mieszkam z rodziną w Szalowej. Jestem radnym Rady Powiatu i członkiem Zarządu Powiatu od 2002 roku, reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe. Od 1995 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a obecnie jestem prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Gorlicach. Od 1999 r. jestem prezesem Powiatowego Koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i wiceprezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. W latach 94 - 98 byłem radnym Sejmiku Województwa Nowosądeckiego i radnym Rady Gminy w Łużnej. Od 1997 roku jestem sołtysem wsi Szalowa i Bieśnik w gminie Łużna. W 2007 roku zostałem laureatem konkursu "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego". Jestem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”. Pracowałem także w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

 

Członkowie Zarządu Powiatu Gorlickiego

Jerzy Nalepka - Urodziłem się w 1955 roku w Rzepienniku Strzyżewskim. Mam żonę Barbarę oraz czworo dorosłych dzieci i troje wnucząt. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej i ukończyłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydziale historii. Pracę nauczycielską rozpocząłem w 1978 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej, jako nauczyciel historii. Następnie pracowałem w bobowskim liceum, a od 1 września 1991r. pełniłem funkcję dyrektora tejże placówki. W 1995 r. zostałem powołany na stanowisko Kuratora Oświaty w Nowym Sączu. Od 1998 roku do 2002 r. pełniłem funkcję wójta gminy Bobowa. W latach 2003-2014 byłem dyrektorem I LO w Gorlicach. Byłem także długoletnim prezesem Zarządu Okręgu ZNP Nowy Sącz i członkiem władz krajowych. Należę do PSL od 1993 roku. Byłem radnym Rady Powiatu w latach 1998-2002, a w 2014 r. zostałem ponownie wybrany do Rady Powiatu i zostałem wicestarostą powiatu gorlickiego.

Tomasz Płatek - Urodziłem się w 1959 roku. Mieszkam w Gorlicach. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Od 31 lat pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Obecnie kieruję Oddziałem Geriatrycznym. Pracuję również w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorlicach i „ Caritas „ w Grybowie. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwość. Pełnię funkcję Sekretarza Zarządu Powiatowego PiS. Kieruję strukturami partii w Gorlicach. Wchodzę również w skład Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Jestem radnym w Radzie Powiatu Gorlickiego trzecią kadencję. Pracuję w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej.
Jestem żonaty. Żona Maria jest lekarzem. Syn Michał studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Moje zainteresowania to: historia, ogród oraz, w miarę możliwości czasowych, wędrówki po górach.

 

Adam Urbanek - Urodziłem się w 1954 roku. Jestem żonaty i mam pięcioro dzieci. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłem studia podyplomowe Zarządzania Oświatą. Jestem ekspertem MEN oraz uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu zarządzania finansami Unii Europejskiej. Od 1991 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej, wyróżnionym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz trzema nagrodami Kuratora Oświaty. Byłem radnym Rady Gminy Bobowa i społecznym zastępcą wójta Bobowej w latach 1995-98. Od 16 lat jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego, a od 2014 roku członkiem Zarządu Powiatu Gorlickiego z ramienia MRS ZG. Jestem członkiem Komisji Budżetowo-Finansowej i Mienia Powiatu oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Ponadto jestem prezesem MKS Podkarpacie Bobowa. Zostałem uhonorowany tytułem „Działacz sportowy roku 2012″ i wyróżniony odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

 

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2018-2023- BIP

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2014-2018 - BIP

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2010 - 2014 - BIP

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E