Gorlicka Jesień Muzyczna to cykl corocznych koncertów odbywających się w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorliach oraz Kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Bieczu. Organizatorami „Gorlickiej Jesieni Muzycznej” są: Starosta Gorlicki, Burmistrz Gorlic, Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej.