Komisje Rady Powiatu Gorlickiego V Kadencji na lata 2018-2023. 

Komisja Rewizyjna
Iwona Tumidajewicz – przewodnicząca komisji

Anna Jamro
Ryszard Guzik
Krzysztof Zagórski
Witold Kochan
Bogusław Bochenek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Karol Tenerowicz - przewodniczący komisji

Krzysztof Flądro
Maria Ludwin
Witold Kochan
Iwona Tumidajewicz
Wojciech Zapłata

Komisja Budżetowa i Mienia Powiatu
Janusz Augustowski – przewodniczący komisji

Bogusław Bochenek
Michał Diduch
Anna Jamro
Jan Morańda
Jerzy Nalepka
Karol Tenerowicz
Adam Urbanek

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Krzysztof Zagórski  – przewodniczący komisji

Andrzej Matusik
Tomasz Płatek
Stanisław Kaszyk
Maria Ludwin
Wojciech Zapłata
Mirosław Waląg

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Wojciech Zapłata – przewodniczący komisji

Krzysztof Flądro
Ryszard Guzik
Maria Ludwin
Marek Ludwin
Jerzy Nalepka
Maciej Rybczyk
Adam Urbanek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Marek Ludwin – przewodniczący komisji

Janusz Augustowski
Michał Diduch
Roman Dziubina
Stanisław Kaszyk
Andrzej Matusik
Maciej Rybczyk
Krzysztof Wroński

Komisja Inwestycji i Ochrony Środowiska
Krzysztof Flądro – przewodniczący komisji

Bogusław Bochenek
Anna Jamro
Marek Ludwin
Jan Morańda
Krzysztof Wroński

Komisja Statutowa
Maciej Rybczyk - przewodniczący komisji

Roman Dziubina
Tomasz Płatek
Mirosław Waląg

Komisje Rady Powiatu Gorlickiego 2018 - 2023 BIP

Komisje Rady Powiatu Gorlickiego 2014-2018 BIP