W 2009 roku została ustanowiona nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego  „PRO PUBLICO BONO”. Pomysłodawcą nagrody był przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno. Nagroda przyznawana jest za działalność charytatywną oraz osiągnięcia na rzecz rozwoju regionalnego. Obecnie patronem nagrody jest Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg.

Laureaci w poszczególnych latach:

Rok 2009
ks. Jerzy Gondek

Rok 2010
Jan Spólnik

Rok 2011
Stanisław Kozieł

Rok 2012
ks. Arkadiusz Barańczuk

Rok 2013
Stanisław Nosal

Rok 2014
Marta Przewor

Rok 2015
Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI

Rok 2016
Danuta Szpyrka

Rok 2017
Anna Wiejaczka

Rok 2018
Iwona Budziak

Rok 2019
Roman Korbicz