STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Telefon (0-18) centrala 35-35-380; fax. (0-18) 35-37-545

- Starosta – Maria Gubała
- Wicestarosta – Stanisław Kaszyk

Gorlice, ul. Biecka 3, pok 4 i 6
Sekretariat tel. (0-18) 35-48-701

- Sekretarz Powiatu – Krzysztof Augustyn
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 5
Sekretariat tel. (0-18) 35-48-701

- Skarbnik Powiatu – Krystyna Lewek
Gorlice, ul. Biecka 3, pok.10
tel. (0-18) 35-48-704

Wydziały, referaty i stanowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach

- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Dyrektor – Aleksander Żelazny

Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 210
tel. (0-18) 35-48-750
Biuro Paszportowe ul. Michalusa 18
Halina Stasiak
tel. (0-18) 35-48-754

- Wydział Finansowo – Księgowy
Skarbnik Powiatu - Krystyna Lewe
k
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 10
tel. (0-18) 35-48-704

- Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Dyrektor – Tadeusz Mikrut

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 216
tel. (0-18) 35-48-770

- Wydział Rozwoju i Inwestycji
Dyrektor – Daniel Markowicz

Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 111
tel. (0-18) 35-48-790

- Wydział Komunikacji i Dróg
Dyrektor – Stanisław Zieliński

Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. (0-18) 35-24-324
Wydział posiada własną stronę internetową:
www.komunikacja.powiatgorlicki.pl

- Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor – Agnieszka Szurek

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 301
tel. (0-18) 35-48-730

- Wydział Ochrony Środowiska
Dyrektor – Marcin Janik

Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 205
tel.(0-18) 35-48-760
- Geolog Powiatowy - Daniel Huk
Gorlice, ul. Biecka 3, pok.206
tel. (0-18) 35-48-762

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Dyrektor – Maria Halińska

Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. (0-18) 35-48-740
- Geodeta Powiatowy - Maria Halińska
Gorlice, ul. 11 Listopada, pok. 201
tel. (0-18)  35-48-740

Strona dla petentów https://gorlicki.webewid.pl

Strona dla gmin https://gorlicki.webewid.pl/IntraEwid


- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor - Aneta Hec-Wałęga

Gorlice, ul. 11 Listopada 6 pok. 206
tel. (0-18) 35-48-749

- Wydział Polityki Społecznej
Dyrektor - Maciej Foryś

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.209
tel. (0-18) 354-87-69 

Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodniczący - Urszula Wiejaczka

Gorlice, ul. Słoneczna 7
tel. (0-18) 352-42-60

- Referat Audytu, Kontroli i Ochrony Danych
Agnieszka Szkaradek

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 2
tel. (0-18) 35-48-794
 

- Referat Obsługi Prawnej
Jerzy Serafin i Dariusz Napora

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 7 i 8
tel. (0-18) 35-48-781 i 35-48-786

- Referat Zamówień Publicznych
Jarosław Górski

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 309
tel. (0-18) 35-48-791

- Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Marta Orlewska

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 311
tel. (0-18) 35-48-789

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Krzysztof Majcher

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 101
tel. (0-18) 35-48 780

- Stanowisko ds.Osobowych
Anna Halczuk

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 205
tel. (0 18) 35-48- 758

- Inspektor Ochrony Danych
Dorota Janik

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 101
tel. (0 18) 35-48-777; +48 533 369 636

- Zastępca Inspektora Ochrony Danych
 Łukasz Dziuban

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 101
tel. (0 18) 35-48-785