• 18 lipca 2024
  • Imieniny:  Erwina, Kamila, Szymona

Pomoc dla Ukrainy

17 listopada 2023 roku zawarta została umowa o współpracy między Powiatem Gorlickim a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Na dokumencie podpisy złożyli: w imieniu URK – JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, a z ramienia Powiatu Gorlickiego – Starosta Gorlicki Maria Gubała. W spotkaniu udział wzięli również: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK – kierownik Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Adam Urbanek – członek Zarządu Powiatu Gorlickiego.

Celem umowy jest podjęcie długookresowej współpracy na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego oraz promocji Uniwersytetu Rolniczego. Współpraca będzie dotyczyć przede wszystkim:
🔹współpracy w ramach projektu realizowanego przez Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki, nr NdS/529080/2021/2021) pt.: „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich”;

🔹współpraca dotyczy m.in. wykorzystania platformy internetowej RuralStrateg do promocji powiatu gorlickiego;

🔹podjęciu działań mających na celu powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli obu stron, zajmującego się opracowywaniem strategii promocji powiatu gorlickiego.

W ramach długookresowej współpracy strony porozumienia postanawiają wspólnie realizować:
🔹konferencje, kongresy, debaty i inne spotkania naukowe oraz popularno-naukowe;
🔹różne formy edukacji społeczności lokalnych;
🔹działania na rzecz wspierania i propagowania lokalnego dziedzictwa kulturowego;
🔹działania w zakresie integrowania środowisk naukowych i pozanaukowych (gospodarczych, politycznych, kulturowych, przedstawicieli społeczności, itp.);
🔹działania promujące i upowszechniające wzajemnie osiągnięcia.

fot. Adam Mróz

Źródło URK w Krakowie

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E