• 04 grudnia 2023
  • Imieniny:  Barbary, Krystiana, Jana

Zakończył się remont drogi powiatowej 1507K Szymbark-Bystra-Szalowa w miejscowości Szymbark. Droga ma teraz nową nawierzchnię i chodniki.

Po wykonanej przebudowie, jezdnia została rozbudowana do szerokości 6 m, co z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżujących, przebudowane zostało skrzyżowanie i wybudowany kanał technologiczny. Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych powstał na długości 270 m nowy chodnik oraz dwie zatoki autobusowe. Wykonana została kanalizacja deszczowa składająca się z żelbetowych studni, kanału deszczowego, studzienek wodnościekowych.

Odbioru nowej inwestycji dokonali Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk i Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski.

Wykonawcą przebudowy drogi powiatowej było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM sp.z o.o.

Z firmą realizująca to zadanie już wielokrotnie współpracowaliśmy i nie mamy do niej zastrzeżeń. Inwestycje są wykonywane rzetelnie i terminowo – mówi wicestarosta Stanisław Kaszyk. Nie inaczej było i w przypadku drogi powiatowej Bystra-Szymbark-Szalowa w Szymbarku. Cieszę się, że mieszkańcy gminy Gorlice otrzymali do swojej dyspozycji kolejny zmodernizowany odcinek tak ważnej komunikacyjnie trasy. Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki pomocy finansowej Gminy Gorlice, za co serdecznie dziękuję wójtowi Janowi Przybylskiemu i całej Radzie Gminy Gorlice – dodaje.

Gmina Gorlice udzieliła Powiatowi Gorlickiemu pomocy finansowej, w formie dotacji w kwocie 1 558 455,07 złotych stanowiącej 50% wartości inwestycji, kolejne 50% czyli 1 561 665,00 zł sfinansowane zostało w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość robót budowlanych przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa w Szymbarku o długości 658 mb wynosi 3 123 330,75 zł.

Foto Bogdan Malesza

More Joomla Extensions

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E