W 2009 roku została ustanowiona nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego  „PRO PUBLICO BONO”. Pomysłodawcą nagrody był przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno. Laureatem pierwszej edycji został dyrektor Okręgu CARITAS w Gorlicach, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach - ksiądz Jerzy Gondek.