Nagroda Most Starosty wręczana jest od 2001 roku. Jej intencją jest uhonorowanie wybitnych twórców i działaczy kultury żyjących i tworzących na Ziemi Gorlickiej lub tych, którzy z Ziemią tą czują się w sposób szczególny związani. Jednocześnie "Most Starosty" symbolizuje integrującą rolę kultury ponad wszelkimi podziałami i nierozerwalną więź twórców z ich "Małą ojczyzną". Przyznawanie nagrody zainicjował starosta Andrzej Welc, a kontynuują ją kolejni starostowie powiatu gorlickiego - Witold Kochan, Mirosław Wędrychowicz i Karol Górski. Od 2011 r., z inicjatywy starosty Mirosława Wędrychowicza, przyznawana jest również nagroda "Przęsło" dla młodych obiecujących twórców.