Facebook
21 sierpnia 2019 20:30
Imieniny: Joanny, Kazimiery, Wiktorii
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Skład Zarządu Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.11.1999. Drukuj Powiadom Znajomego

Zarząd Powiatu Gorlickiego od 22.11.2018 roku pracuje w składzie: Starosta Gorlicki - Maria Gubała, Wicestarosta - Stanisław Kaszyk oraz Członkowie - Jerzy Nalepka, Tomasz Płatek i Adam Urbanek.

 

 

 

Starosta Gorlicki Maria Gubała – Urodziłam się w 1957 roku. Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem mężatka i matką dwójki dorosłych dzieci. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam 1 czerwca 1976 roku w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, jako pracownik Urzędu Stanu Cywilnego. W gorlickim Urzędzie Miejskim przepracowałam 15 lat pokonując kolejne szczeble urzędniczej służby. Pracowałam jako referent ds. gospodarki ziemią. Prowadziłam także sprawy emerytur i rent dla rolników, sprawy z zakresu gospodarki lokalami, obywatelskie oraz wojskowe i obronne. Przez kolejnych 9 lat zatrudniona byłam w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na stanowisku kierownika Delegatury Paszportów w Gorlicach. Od 1999 r. nieprzerwanie do chwili obecnej pracuję w Starostwie Powiatowym w Gorlicach i pełnię funkcję koordynatora Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Starosty ds. Informacji Niejawnych.  Od wielu lat jestem zaangażowana w sprawy społeczne powiatu gorlickiego. Czuję się związana z lokalnym samorządem oraz aktywnie uczestniczę w życiu społecznym powiatu gorlickiego, a swoim działaniem przyczyniam się do kultywowania i propagowania naszej rodzimej tradycji i kultury.  

 

Wicestarosta Stanisław Kaszyk - Urodziłem się w 1960 roku. Mieszkam z rodziną w Szalowej. Jestem radnym Rady Powiatu i członkiem Zarządu Powiatu od 2002 roku, reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe. Od 1995 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a obecnie jestem prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Gorlicach. Od 1999 r. jestem prezesem Powiatowego Koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i wiceprezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. W latach 94 - 98 byłem radnym Sejmiku Województwa Nowosądeckiego i radnym Rady Gminy w Łużnej. Od 1997 roku jestem sołtysem wsi Szalowa i Bieśnik w gminie Łużna. W 2007 roku zostałem laureatem konkursu "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego". Jestem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”. Pracowałem także w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

 

Członkowie Zarządu Powiatu Gorlickiego

  Jerzy Nalepka - Urodziłem się w 1955 roku w Rzepienniku Strzyżewskim. Mam żonę Barbarę oraz czworo dorosłych dzieci i troje wnucząt. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej i ukończyłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydziale historii. Pracę nauczycielską rozpocząłem w 1978 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej, jako nauczyciel historii. Następnie pracowałem w bobowskim liceum, a od 1 września 1991r. pełniłem funkcję dyrektora tejże placówki. W 1995 r. zostałem powołany na stanowisko Kuratora Oświaty w Nowym Sączu. Od 1998 roku do 2002 r. pełniłem funkcję wójta gminy Bobowa. W latach 2003-2014 byłem dyrektorem I LO w Gorlicach. Byłem także długoletnim prezesem Zarządu Okręgu ZNP Nowy Sącz i członkiem władz krajowych. Należę do PSL od 1993 roku. Byłem radnym Rady Powiatu w latach 1998-2002, a w 2014 r. zostałem ponownie wybrany do Rady Powiatu i zostałem wicestarostą powiatu gorlickiego.

Tomasz Płatek - Urodziłem się w 1959 roku. Mieszkam w Gorlicach. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Od 31 lat pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Obecnie kieruję Oddziałem Geriatrycznym. Pracuję również w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorlicach i „ Caritas „ w Grybowie. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwość. Pełnię funkcję Sekretarza Zarządu Powiatowego PiS. Kieruję strukturami partii w Gorlicach. Wchodzę również w skład Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Jestem radnym w Radzie Powiatu Gorlickiego trzecią kadencję. Pracuję w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej.
Jestem żonaty. Żona Maria jest lekarzem. Syn Michał studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Moje zainteresowania to: historia, ogród oraz, w miarę możliwości czasowych, wędrówki po górach.

 

  Adam Urbanek - Urodziłem się w 1954 roku. Jestem żonaty i mam pięcioro dzieci. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłem studia podyplomowe Zarządzania Oświatą. Jestem ekspertem MEN oraz uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu zarządzania finansami Unii Europejskiej. Od 1991 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej, wyróżnionym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz trzema nagrodami Kuratora Oświaty. Byłem radnym Rady Gminy Bobowa i społecznym zastępcą wójta Bobowej w latach 1995-98. Od 16 lat jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego, a od 2014 roku członkiem Zarządu Powiatu Gorlickiego z ramienia MRS ZG. Jestem członkiem Komisji Budżetowo-Finansowej i Mienia Powiatu  oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Ponadto jestem prezesem MKS Podkarpacie Bobowa. Zostałem uhonorowany tytułem „Działacz sportowy roku 2012″ i wyróżniony odznaką „Przyjaciel Dziecka”. 

 

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2018-2023- BIP

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2014-2018 - BIP

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2010 - 2014 - BIP

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl