Facebook
17 listopada 2018 16:41
Imieniny: Grzegorza, Salomei, Elżbiety
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Skład Zarządu Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.11.1999. Drukuj Powiadom Znajomego

Zarząd Powiatu Gorlickiego od 27.11.2014 roku pracuje w składzie: Starosta Gorlicki - Karol Górski, Wicestarosta - Jerzy Nalepka oraz Członkowie - Stanisław Kaszyk, Karol Tenerowicz i Adam Urbanek.

Starosta Gorlicki Karol Górski

Urodziłem się w 1959 roku. Mieszkam z rodziną w Ropie. Ukończyłem studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie. Od 1989 roku do 2007 r. prowadziłem działalność gospodarczą. W latach 1984-91 byłem radnym Rady Gminy Gorlice. W 1991 roku brałem udział w reaktywacji gminy Ropa. Następnie pełniłem funkcje przewodniczącego Rady Gminy Ropa. Od 1999 roku jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego i aktywnym członkiem jej komisji. Od 2006 roku byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. W 2007 r. zostałem wybrany wicestarostą powiatu gorlickiego, a w listopadzie 2014 roku na starostę powiatu gorlickiego. Reprezentuję Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej.

  Wicestarosta - Jerzy Nalepka - Urodziłem się w 1955 roku w Rzepienniku Strzyżewskim. Mam żonę Barbarę oraz czworo dorosłych dzieci i troje wnucząt. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej i ukończyłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydziale historii. Pracę nauczycielską rozpocząłem w 1978 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej, jako nauczyciel historii. Następnie pracowałem w bobowskim liceum, a od 1 września 1991r. pełniłem funkcję dyrektora tejże placówki. W 1995 r. zostałem powołany na stanowisko Kuratora Oświaty w Nowym Sączu. Od 1998 roku do 2002 r. pełniłem funkcję wójta gminy Bobowa. W latach 2003-2014 byłem dyrektorem I LO w Gorlicach. Byłem także długoletnim prezesem Zarządu Okręgu ZNP Nowy Sącz i członkiem władz krajowych. Należę do PSL od 1993 roku. Byłem radnym Rady Powiatu w latach 1998-2002, a w 2014 r. zostałem ponownie wybrany do Rady Powiatu i zostałem wicestarostą powiatu gorlickiego.

 

Członkowie Zarządu Powiatu Gorlickiego

  Stanisław Kaszyk - Urodziłem się w 1960 roku. Mieszkam z rodziną w Szalowej. Jestem radnym Rady Powiatu i członkiem Zarządu Powiatu od 2002 roku, reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe. Od 1995 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a obecnie jestem prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Gorlicach. Od 1999 r. jestem prezesem Powiatowego Koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i wiceprezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. W latach 94 - 98 byłem radnym Sejmiku Województwa Nowosądeckiego i radnym Rady Gminy w Łużnej. Od 1997 roku jestem sołtysem wsi Szalowa i Bieśnik w gminie Łużna. W 2007 roku zostałem laureatem konkursu "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego". Jestem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”. Pracuję także w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

  Karol Tenerowicz - Urodziłem się w 1955 roku. Mieszkam w Owczarach. Mam żonę i czworo dzieci. Byłem długoletnim nauczycielem - polonistą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej. Jestem prezesem Koła Pszczelarzy w Sękowej. Działałem w Zarządzie Spółki Kanalizacyjnej Siary 3 i jestem przewodniczącym Zarządu Spółki Wodnej w Owczarach. W 2013 roku wraz z mieszkańcami Owczar i we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Sękowej doprowadziliśmy do opracowania projektu ogrodzenia cmentarza parafialnego w Owczarach. Jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego nieprzerwanie od 1998 roku, a w wyborach startowałem z listy PSL. W latach 2007-2012 byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Pełniłem także funkcje przewodniczącego Komisji Edukacji i Komisji Ochrony Środowiska. Byłem członkiem m.in.: Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przyznających awanse zawodowe nauczycielom, Komisji konkursowych wyłaniających kadrę kierowniczą jednostek organizacyjnych powiatu oraz Komisji stypendialnej dla uczniów i studentów. Od 2014 roku jestem członkiem Zarządu Powiatu Gorlickiego.

 

  Adam Urbanek - Urodziłem się w 1954 roku. Jestem żonaty i mam pięcioro dzieci. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłem studia podyplomowe Zarządzania Oświatą. Jestem ekspertem MEN oraz uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu zarządzania finansami Unii Europejskiej. Od 1991 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej, wyróżnionym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz trzema nagrodami Kuratora Oświaty. Byłem radnym Rady Gminy Bobowa i społecznym zastępcą wójta Bobowej w latach 1995-98. Od 16 lat jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego, a od 2014 roku członkiem Zarządu Powiatu Gorlickiego z ramienia MRS ZG. Jestem członkiem Komisji Budżetowo-Finansowej i Mienia Powiatu  oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Ponadto jestem prezesem MKS Podkarpacie Bobowa. Zostałem uhonorowany tytułem „Działacz sportowy roku 2012″ i wyróżniony odznaką „Przyjaciel Dziecka”. 

 

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2014-2018 - BIP

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2010 - 2014 - BIP

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl