• 02 marca 2024
  • Imieniny:  Heleny, Halszki, Pawla

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Scalanie gruntów”

                                                   

 

SCALANIE GRUNTÓW W SIARACH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Scalanie gruntów” pn. SCALANIE GRUNTÓW WSI SIARY, GMINA SĘKOWA, POWIAT GORLICE mająca na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych w miejscowości Siary współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Na mocy umowy o przyznaniu pomocy, zostało przyznane wsparcie finansowe na operację typu „Scalanie gruntów” w miejscowości Siary w wysokości prawie 8,2 mln zł, w tym w ramach środków z EFRROW 5,2 mln zł. Pozwoli to na przeprowadzenie prac scaleniowych dla 129 gospodarstw w Siarach. Ogółem powierzchnia gruntów objętych w.w. postępowaniem to prawie 633 hektary z 2937 działkami. W ramach zagospodarowania poscaleniowego zaplanowano powstanie ponad 26 km dróg. Efektem prac scaleniowych w miejscowości Siary będzie poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych, uporządkowanie sieci dróg transportu rolniczego, poprawa stosunków wodnych i walorów estetycznych krajobrazu rolniczego, rekultywacja gruntów, ochrona przyrody i krajobrazu. Zakończenie prac scaleniowych zostało przewidziane na koniec 2023r., zagospodarowania poscaleniowego na czerwiec. 2025r.

 

SCALANIE GRUNTÓW W SĘKOWEJ
                                                                                     
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Scalanie gruntów” pn. SCALANIE GRUNTÓW WSI SĘKOWA, GMINA SĘKOWA, POWIAT GORLICE mająca na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych w miejscowości Sękowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Na mocy umowy o przyznaniu pomocy, zostało przyznane wsparcie finansowe na operację typu „Scalanie gruntów” w miejscowości Sękowa w wysokości 13,5 mln zł, w tym w ramach środków z EFRROW ok. 8,6 mln zł.
Postępowaniem scaleniowym zostały objęte działki o łącznej powierzchni prawie 1160 hektarów.
Decyzją Starosty Gorlickiego z dnia 06.09.2021r. został zatwierdzony projekt scalenia gruntów obrębu Sękowa. W ramach zagospodarowania poscaleniowego zaplanowano powstanie nowych dróg, przebudowę dróg istniejących wymagających remontu, poprawę urządzeń melioracyjnych, rekultywację gruntów. Efektem prac scaleniowych we wsi Sękowa będzie poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych, uporządkowanie sieci dróg transportu rolniczego, poprawy stanu dróg i rowów melioracyjnych, poprawa stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej i walorów estetycznych krajobrazu rolniczego, rekultywacja gruntów, ochrona przyrody i krajobrazu.
Postępowanie scaleniowe zostało zakończone – w dniu 06.09.2021r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów obrębu Sękowa.
Z chwilą uzyskania przez decyzję statusu ostatecznej, tj. od dnia 29.12.2021r. - obowiązuje nowa ewidencja gruntów. Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13.06.2022 zostało wstrzymane wykonanie decyzji Wojewody Małopolskiego utrzymującej w mocy w.w. decyzję Starosty Gorlickiego. W związku z powyższym dane dotyczące nowej ewidencji gruntów – nie są wiążące.


SCALANIE GRUNTÓW W RACŁAWICACH
                                                                                    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Scalanie gruntów” pn. SCALANIE GRUNTÓW WSI RACŁAWICE, GMINA BIECZ, POWIAT GORLICE mająca na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych w miejscowości Racławice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na mocy umowy o przyznaniu pomocy, zostało przyznane wsparcie finansowe na operację typu „Scalanie gruntów” w miejscowości Racławice w wysokości prawie 7,4 mln zł, w tym w ramach środków z EFRROW ok. 4,7 mln zł.
Postępowaniem scaleniowym zostały objęte działki o łącznej powierzchni 636 hektarów. Decyzją Starosty Gorlickiego z dnia 11.05.2021r. został zatwierdzony projekt scalenia gruntów obrębu Racławice. W ramach zagospodarowania poscaleniowego zaplanowano powstanie nowych dróg, przebudowę istniejących dróg wymagających remontu, poprawę urządzeń melioracyjnych, rekultywację gruntów. Efektem prac scaleniowych we wsi Racławice będzie poprawa gospodarki rolnej, poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych, uporządkowanie sieci dróg transportu rolniczego, poprawy stanu dróg i rowów melioracyjnych, poprawa stosunków wodnych.
Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ramach którego w opracowaniu pozostaje projekt zagospodarowania poscaleniowego wsi Racławice.
Termin zakończenia prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym przewidziano na czerwiec 2025r.


SCALANIE GRUNTÓW W ROŻNOWICACH
                                                                                    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Scalanie gruntów” pn. SCALANIE GRUNTÓW WSI ROŻNOWICE, GMINA BIECZ, POWIAT GORLICE mająca na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych w miejscowości Rożnowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na mocy umowy o przyznaniu pomocy, zostało przyznane wsparcie finansowe na operację typu „Scalanie gruntów” w miejscowości Rożnowice w wysokości prawie 14,07 mln zł, w tym w ramach środków z EFRROW ok. 8,95 mln zł.
Postępowaniem scaleniowym zostały objęte działki o łącznej powierzchni prawie 1161 hektarów. Efektem prac scaleniowych we wsi Rożnowice będzie poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych, uporządkowanie sieci dróg transportu rolniczego, poprawa stosunków wodnych i walorów krajobrazu rolniczego. W dniu 14 lutego 2022r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów obrębu Rożnowice. Od decyzji zostały złożone odwołania.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E