Facebook
21 maja 2018 06:44
Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Budowa północnego obejścia Gorlic
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.10.2015. Drukuj Powiadom Znajomego
Powiat Gorlicki jako partner wiodący, przy współpracy z Miastem Gorlice, zrealizował największe w swojej historii zadanie przebudowy dróg pn. „Uspokojenie ruchu w mieście Gorlice poprzez budowę północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do gorlickiej strefy aktywności gospodarczej”. Powstał gruntownie zmodernizowany 4,5-kilometrowy ciąg drogowy o 7-metrowej szerokości jezdni, obejmujący ulice: Sikorskiego, Wyszyńskiego i W. Pola oraz łączący drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 977 i rozprowadzający ruch w kierunku od i do centrum Gorlic.
Czytaj całość
 
Modernizacje dróg powiatowych z MRPO 2015
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.10.2015. Drukuj Powiadom Znajomego
Kończą się prace przy modernizacji 7,6 km dróg powiatowych i budowie 1 km chodnika. Wartość tych robót wynosi 4,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 3,3 mln zł.
Czytaj całość
 
Doposażenie CKPiU w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    20.11.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Zarząd Powiatu Gorlickiego otrzymał blisko 400 tys. zł dofinansowania do projektu pn. „Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach”. W ramach projektu zostanie m.in. zakupiony nowoczesny sprzęt audiowizualny do budowanej sali konferencyjnej.  Doposażona zostanie także  pracownia diagnostyki i mechaniki samochodowej. Prowadzone będą również szkolenia kadr w zawodach: księgowy oraz mechanik pojazdów samochodowych, w tym diagnostyk i rzeczoznawca pojazdów.
Czytaj całość
 
Wspomaganie szkół i nauczycieli
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.07.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie gorlickim" realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r., a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół.
Czytaj całość
 
Szlak Frontu Wschodniego
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.07.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” realizuje 10 samorządow Małopolski, a powiat gorlicki jest partnerem wiodącym. Jego wartość wynosi 6,6 mln zł, przy 5 mln wsparciu  w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schematu C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj całość
 
Lokalne inicjatywy...
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.07.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy rozpoczął się 4 sierpnia 2011 roku. Uczestnikami projektu są: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (lider), Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki i Małopolska Organizacja Turystyczna. Całkowita wartość projektu w CHF wynosi: 7 489 928, a wartość dofinansowania SPPW 6 753 818 CHF. Projekt sfinansowany jest w 90 % przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a w 10% przez MARR S.A. ze środków własnych. Zostanie zakończony w kwietniu 2015 roku.
Czytaj całość
 
Modernizacja Starego Szpitala
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.07.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
 W budynku Starego Szpitalaw Gorlicach realizowane są trzy projekty o łącznej wartości 7,4 mln zł
Czytaj całość
 
Scalanie Męciny Wielkiej
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.07.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Męcina Wielka jest wielka nie tylko z nazwy – jest wielka także dlatego, bo zapoczątkowała proces scalania gruntów w powiecie gorlickim. Właśnie od tej miejscowości, od zgody jej mieszkańców, w 2012 roku rozpoczął się projekt realizowany przez powiat gorlicki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”.
Czytaj całość
 
System monitoringi transgranicznego
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt „Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym powiatu gorlickiego i kraju preszowskiego”
Czytaj całość
 
Drogowy projekt transgraniczny
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.”
Czytaj całość
 
Projekt w DPS w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt pn.: „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu” w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Czytaj całość
 
Termomodernizacja
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego” realizowany w ramach działania 9.3 „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
Czytaj całość
 
Projekt Vis Nova
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt VIS NOVA realizowany jest w ramach  Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj całość
 
Modernizacja CKPiU
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt pn. „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”, realizowany w ramach Działania 1.1. Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj całość
 
Kolektory na dachy
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt pn. „Ochrona powierza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Czytaj całość
 
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy Polską i Słowacją
Redaktor: Ewa Żarnowska    10.07.2013. Drukuj Powiadom Znajomego
Powiat Gorlicki jest Partnerem Wiodącym projektu pn.: "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.”
Czytaj całość
 
Rozbudowa i termomodrnizacja SOSW w Szymbarku
Redaktor: Ewa Żarnowska    31.03.2011. Drukuj Powiadom Znajomego
Ponad 2,5 mln zł będzie kosztowała rozbudowa i termomodernizacja jednego z budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymbarku. Na plac robót wszedł już wykonawca wyłoniony spośród 13 ofert zgłoszonych na przetarg. Zarząd Powiatu Gorlickiego wdraża w ten sposób do realizacji dwa ważne projekty dofinansowane środkami unijnymi.Spójności.
Czytaj całość
 
Inwestycyjne dania główne powiatu gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    27.01.2011. Drukuj Powiadom Znajomego
23 projekty inwestycyjne i 11 nieinwestycyjnych zamierza wykonać Rada i Zarząd Powiatu Gorlickiego w 2011 roku. Łączna wartość projektów wyniesie około 94,5 mln zł.
Wśród planowanych do realizacji zadań są zarówno projekty będące kontynuacją z roku ubiegłego jak również zupełnie nowe. Wiele realizowanych będzie z udziałem środków unijnych i zagranicznych. Część natomiast dzięki pozyskanym środkom finansowym z budżetu państwa. Do wszystkich dokłada swoje środki także budżet powiatu.
Czytaj całość
 
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.12.2010. Drukuj Powiadom Znajomego
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” jest  realizowany od 1 września 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje całe województwo małopolskie, a jednym z jego uczestników jest powiat gorlick. W ramach projektu do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących nauczane zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, na przestrzeni 4 lat, trafi 7,2 mln zł na wzmocnienie kształcenia zawodowego.
Czytaj całość
 
Inwestycja na miarę XXI wieku - nowy blok operacyjny
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.05.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
3 czerwca 2009 r. podpisana została umowa między dyrektorem szpitala Marianem Świerzem a gorlicka firmą Alfa na budowę nowego bloku operacyjnego. Będzie to największe zadanie inwestycyjne w szpitalu po termomodernizacji, obejmujace: blok operacyjny, sterylizatornia i centralna dezynfektornia. Jego wartość oszacowano na  16 mln zł. Zarząd i Rada Powiatu Gorlickiego zabezpieczyli na ten cel w budżecie powiatu niebagatelną kwotę 6,4 mln zł, a reszta - 9,6 mln zł to pieniądze unijne pozyskane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Czytaj całość
 
Modernizacja 4 kolejnych dróg powiatowych w ramach MRPO
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.11.2010. Drukuj Powiadom Znajomego
29.10.2010 r. w Siedliskach nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” w kolejną powiatową inwestycje drogową. Uczestniczyli w nim m.in. wicemarszałek Małopolski Leszek Zegzda i starosta Mirosław Wędrychowicz. Modernizacji poddane zostaną drogi powiatowe: Siedliska – Biesna, Sitnica – Strzeszyn, Biecz-Korczyna-Kobylanka oraz Siary – Owczary. Rozstrzygnięty został przetarg na to zadanie o wartości 2,9 mln zł. Inwestycje realizować będzie gorlicka firma GODROM.
Czytaj całość
 
Mała obwodnica Gorlic
Redaktor: Ewa Żarnowska    13.08.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

Trwają prace przy budowie „Małej obwodnicy Gorlic”. Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem Centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych nr 1486 K i 1488K” - popularnie określanym jako Mała obwodnica Gorlic. Zadanie współfinansowane jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1.Rozwój Infrastruktury Drogowej, Schemat A – drogi o znaczeniu regionalnym.  

Czytaj całość
 
Hala sportowa w Bieczu
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.05.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
Nowa hala sportowa powstaje przy Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu. Służyć będzie nie tylko uczniom tejże placówki ale także mieszkańcom miasta i gminy Biecz. Koszt inwestycji wynosi ponad 6 mln zł, z czego 40%  2.530.000 zł to środki pozyskane przez Zarząd Powiatu Gorlickiego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a pozostałą kwotę 3.530.000 zł wyasygnują: Powiat Gorlicki (60%) i Gmina Biecz (40%). Wykonawcą inwestycji jest gorlicka firma HAŻBUD.
Czytaj całość
 
Termomodernizacje za 15 mln zł
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.07.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
  15 mln zł trafi na teren powiatu gorlickiego w ramach realizacji termomodernizacji 9  powiatowych obiektów użyteczności publicznej. Aż 11 mln zł z tej kwoty zostanie wydanych na powiatowe obiekty znajdujące się w Gorlicach. Starosta Mirosław Wędrychowicz podpisał umowę z Narodowym  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu termomodernizacyjnego. W podpisaniu uczestniczył także wicestarosta Karol Górski. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 15.009.673 zł. Koszt kwalifikowany - 14.288.278 zł. Dofinansowanie - 50% kosztów kwalifikowanych - 7.144.139 zł.

Czytaj całość
 
Zielone światło dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.05.2010. Drukuj Powiadom Znajomego
 21,3 mln zł na modernizację kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim. To wielka rewolucja – mówił wicemarszałek Małopolski Leszek Zegzda podczas uroczystości podpisania umowy z Zarządem Powiatu Gorlickiego reprezentowanym przez starostę Mirosława Wędrychowicza i wicestarostę Karola Górskiego na realizację projektu „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość tego projektu wynosi 3,9 mln zł i pozwoli na utworzenie w Centrum 5 pracowni z branży samochodowej i mechanicznej. To jeden z 5 projektów, który będzie realizowany w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.

Czytaj całość
 
Przebudowa dróg do uzdrowisk Wysowa i Wapienne
Redaktor: Ewa Żarnowska    31.07.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
W drugiej połowie 2009 r. rozpoczęła się przebudowa dróg powiatowych do uzdrowisk Wysowa i Wapienne. Projekt przebudowy dróg: Sękowa - Rozdziele oraz   Ropa - Wysowa Zdrój – Blechnarka - Granica Państwa realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Czytaj całość
 
Kasztel w Szymbarku - ważna inwestycja ważne odkrycia
Redaktor: Ewa Żarnowska    19.01.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

  W Szymbarku trwa rewitalizacja i remont renesansowego dworu obronnego. Wartość całego projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi około 4,5 mln zł. Ponad 34 % tej kwoty pokrywa Urząd Marszałkowski.       

Czytaj całość
 
Nowy oddzial intensywnej terapii
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.02.2010. Drukuj Powiadom Znajomego
Jeszcze tylko wstawić łóżka i ruszy nowy oddział intensywnej terapii w gorlickim szpitalu. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać 8 pacjentów, w tym jeden ze specjalnej izolatki.
Czytaj całość
 
Unijne grzyby za 90 mln zł
Redaktor: Ewa Żarnowska    19.01.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

    Rozmowa ze starostą Mirosławem Wędrychowiczem

Red. Panie starosto czy sprawdziło się cytowane przez Pana powiedzenie „Do lasu chodzi się wtedy gdy są grzyby”?
Starosta Mirosław Wędrychowicz
– Jak najbardziej się sprawdziło. W myśl tego powiedzenia Zarząd Powiatu Gorlickiego zbierał do koszyka środki unijne, sięgając po wszystkie dostępne programy. Jako swoistej przyprawy dodawał środki własne. Na początku 2010 roku powiatowy  koszyk inwestycyjnych grzybów-prawdziwków wart jest około 90 mln zł. 

Czytaj całość
 
Powiatowy "skok" na kasę
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.07.2009. Drukuj Powiadom Znajomego

 Na oczach kilkuset mieszkańców powiatu gorlickiego starosta Mirosław Wędrychowicz i wicestarosta Karol Górski zrobili skuteczny „skok” na kasę Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas dorocznej Panoramy Kultur w skansenie w Szymbarku podpisali oficjalnie z marszałkiem województwa małopolskiego Leszkiem Zegzdą umowę na dotację na modernizacje dróg powiatowych do uzdrowisk Wysowa i Wapienne. Chodzi o niebagatelną kwotę prawie 6 mln zł dotacji. Do tego  zarząd powiatu dokłada 4,5 mln zł. Co daje całkowitą wartość inwestycji 10,5 mln zł.

Czytaj całość
 
Powiat gorlicki w Unii Europejskiej - rozmowa ze starostą Mirosławem Wędrychowiczem
Redaktor: Ewa Żarnowska    22.06.2009. Drukuj Powiadom Znajomego

W latach 2004 - 2008 pozyskaliśmy z Unii Europejskiej naprawdę imponującą kwotę, bo ponad 50 milionów złotych - mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Te pieniądze trafiły na gorlicki rynek. Dzięki unijnym pieniądzom, zrealizowaliśmy zadania inwestycyjne oraz różnego typu projekty o charakterze społecznym i promocyjnym. Mieszkańcy powiatu korzystają m.in. ze zmodernizowanych odcinków dróg powiatowych i wyremontowanych szpitalnych oddziałów. Unijne pieniądze to także potężny zastrzyk finansowy dla lokalnych firm wykonujących inwestycje.

Czytaj całość
 
Unijne miliony dla powiatu gorlickiego w latach 2004 - 2008
Redaktor: Ewa Żarnowska    07.05.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
Środki z Unii Europejskiej pozyskane przez Zarząd Powiatu Gorlickiego w latach 2004 -2008 wynoszą ponad 50  mln zł. Obejmują programy: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Mechanizm Finansowy EOG, Mechanizm Norweski, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki oraz Małopolski Regionalny Program Operacyjny, który wszedł w życie w 2008 roku.
Czytaj całość
 
Powiatowe projekty inwestycyjne na lata 2008 - 2013
Redaktor: Ewa Żarnowska    07.05.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
Ponad 100 mln zł sięga wartość projektów przygotowanych przez powiat gorlicki do programów unijnych i krajowych. Powiat opracował aż 17 wniosków, z czego 5 otrzymało już dofinansowanie. Pozwoli to na: przebudowę dróg powiatowych za około 27 mln zł oraz budowę bloku operacyjnego w szpitalu za 16 mln zł i hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu za około 7 mln zł. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie.
Czytaj całość
 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl