• 04 lutego 2023
  • Imieniny:  Andrzeja, Weroniki, Joanny

Położenie

Pośród lasów, gór i łąk południowo - wschodniej Polski, w obrębie Magurskiego Parku Narodowego położona jest Gmina Lipinki, należące do Powiatu Gorlickiego. Osobliwą cechą Gminy Lipinki są charakterystyczne pejzaże, najeżone trojakami i kiwonami, służącymi do wydobywania ropy naftowej.

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy wynosi 66,16 km2 i zamieszkuje ją blisko 6 900 osób. Gminę tworzy 6 miejscowości: Bednarka, Kryg, Lipinki, Pagorzyna, Rozdziele i Wójtowa.

Historia

Wielowiekowa historia Lipinek sięga ostatniego 10-lecia XIV wieku. Wtedy to do nieistniejącego dziś kościoła p. w. Św. Marcina - pierwszej katolickiej świątyni na terenie Lipinek - przeniesiona została Cudowna Figura Matki Boskiej. Lipinki do II połowy XVIII wieku zachowały status wsi królewskiej. W roku 1777 przeszły w ręce prywatne hrabiego Ewarysta Kuropatnickiego - honorowego członka Akademii Krakowskiej i Zamojskiej, czołowego bibliofila oświecenia. Hrabia Kuropatnicki wybudował pierwszy budynek dworski. Budynek ten został rozebrany, a w 1909 roku na jego miejscu Jadwiga i Franciszek Staszewscy wybudowali nową rezydencję dworską.

Zabytki

- Kościół parafialny w Lipinkach konsekrowany 1783 roku, zwany Sanktuarium Maryjnym. W jego głównym ołtarzu znajduje się wierna kopia (oryginał spłonął 1972 roku podczas pożaru kościoła) gotyckiej figury Matki Boskiej Lipińskiej Łaskami Słynącej. Została ona koronowana na prawie papieskim 17 sierpnia 1980 roku. Specyfika kultu obejmuje modlitwę w intencji trzeźwości oraz w intencji rolników. Główne uroczystości Maryjne odbywają się tu w dniach od 14 - 17 sierpnia. Figura przyścienna będąca przykładem rzeźby gotyckiej przedstawiająca Maryję jako Królowa Wniebowziętą z Dzieciątkiem na prawej ręce.
- Dwór Byszewskich pochodzi 1909 roku i został wybudowany przez Jadwigę i Franciszka Straszewskich. Po ich śmierci dwór odziedziczyła ich wnuczka i jej mąż Wincenty Byszewski - herbu Jastrzębiec, dlatego też w świadomości mieszkańców wsi Lipinki funkcjonuje on jako Dwór Byszewskich, mimo iż został wybudowany przez rodzinę Straszewskich. Majątek dworski obejmował 211 hektarów lasów, 64 hektary użytków rolnych i 130 hektarów pól, na których w 1860 roku pojawiły się pierwsze kopalnie ropy naftowej.
- Zabytkowa Kapliczka wybudowana w miejscu ołtarza głównego pierwszej katolickiej świątyni z XIV wieku p. w. św. Marcina. 

 

Więcej informacji na: http://www.gminalipinki.pl/pl

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E