• 02 marca 2024
  • Imieniny:  Heleny, Halszki, Pawla

Położenie

Gmina Biecz Położona jest na Pogórzu Karpackim, w powiecie gorlickim przy lini kolejowej Stróże - Jasło oraz przy drodze krajowej Nr 28 Jasło - Gorlice. Siedzibą gminy jest miasto Biecz nad rzeką Ropą. Gmina znajduje się na granicy dwóch regionów - Małopolski i Podkarpacia. Malownicze położenie, łagodny klimat, dobre nasłonecznienie, rzeka Ropa z plażami, liczne zabytki, źródła wód mineralnych, dogodne warunki komunikacyjne oraz sąsiedztwo Magurskiego Parku Narodowego, Uzdrowiska Wysowa i zalewu w Klimkówce - oto przyczyny, dla których warto odwiedzić Gminę Biecz.

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy wynosi 99,28 km2 (w tym miasto Biecz 17,8 km2) i zamieszkuje ją przeszło 17,5 tys. mieszkańców (w tym miasto Biecz ok. 5 tys.). W skład Gminy wchodzi Miasto Biecz i 10 wsi: Binarowa, Bugaj, Głęboka, Grudna Kępska, Korczyna, Libusza, Racławice, Rożnowice, Sitnica i Strzeszyn.

Historia

Biecz jest jednym z najstarszych miast na Podkarpaciu, strzegących w średniowieczu południowo - wschodnich terenów Państwa Polskiego. Prawdopodobnie już w IX - X wieku na wzgórzu zamkowym istniał warowny gród z osadą służebną. Pierwsze wzmianki o Bieczu, które opisują kościół i ziemię biecką pochodzą z XI wieku. Położenie grodu na skrzyżowaniu dróg handlowych stwarzało korzystne warunki do jego rozwoju. Biecz otrzymał prawa miejskie prawdopodobnie w XII wieku od Bolesława Wstydliwego. Powtórna lokacja miasta na prawie magdeburskim miała miejsce w 1363 roku za panowania Kazimierza Wielkiego. on też otaczał miasto szczególną opieką nadając mu liczne prawa i przywileje. W drugiej połowie XIV wieku powstał Powiat Biecki z siedzibą w Bieczu, który przetrwał do 1783 roku. w Bieczu odbywały się sady ziemskie oraz sądy wyższego prawa magdeburskiego. Biecz posiadał prawo miecza, utrzymywał kata zwanego „mistrzem świętej sprawiedliwości”. Miasto rozwijało się do II połowy XVII wieku, a całkowity upadek przypadł na wiek XVIII. Działania I i II Wojny Światowej pogłębiły trudną sytuację miasta, które nigdy nie powróciło do dawnej świetności. Po reformie administracyjnej w 1945 roku Biecz należał do województwa Rzeszowskiego i wchodził w skład Powiatu Gorlickiego. W czerwcu 1975 roku nastąpiła zmiana dotychczasowych województw i Biecz znalazł się w województwie krośnieńskim. Wówczas utworzono Urząd Miasta i Gminy Biecz. Od sierpnia 1998 roku Biecz należy do województwa małopolskiego i wchodzi w skład Powiatu Gorlickiego.

Zabytki

Biecz: - Kościół parafialny p. w. Bożego Ciała, późnogotycki. We wnętrzu znajduje się wielki ołtarz z 1604 roku z obrazem z XVI wieku „Zdjęcie z Krzyża” (szkoła Michała Anioła). Obok kościoła usytuowana jest XV - wieczna dzwonnica.
- Klasztor OO Franciszkanów i Kościół p. w. św. Anny. Kościół, ołtarz główny i sześć ołtarzy bocznych charakteryzuje styl barokowy. Dziedziniec wokół kościoła otoczony jest murem z kapliczkami drogi krzyżowej z XVIII - XIX wieku.
- Kamienica Chodorów zwana „Domem Zbója Biecza”.
- Kamienica Barianów - Rockich inaczej zwana „Domem z basztą” pochodzi z epoki renesansu.
- Dom biskupa Marcina Kromera tzw. Kromerówka.
- Szpital Królowej Jadwigi otoczony resztkami murów obronnych, wybudowany w 1935 roku. - Ratusz i wieża ratuszowa - pierwotnie gotycki. W podziemiach wieży ratuszowej zlokalizowane było średniowieczne więzienie tzw. „trumna”.

Binarowa: - Drewniany kościół gotycki p. w. św. Michała Archanioła z XV wieku.
- Cmentarz z I Wojny Światowej.

Głęboka: - Dwór z XIX wieku.

Grudna Kępska: - Kapliczka murowana z XVIII wieku.
- Drewniany dwór z 1736 roku. spichlerz murowany.
- Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej.

Libusza: - Chlubą był drewniany kościół z renesansową polichromią, który spłonął w 1986 roku, przez kilkanaście lat był odbudowywany i ponownie spłonął w styczniu 2016 roku.
- Kościół p. w. Najświętszej Maryi Panny wybudowany w latach 1985 - 1996.
- Dwór z I połowy XIX wieku z resztkami parku ze starodrzewem.
- Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej. 

 

Atrakcje turystyczne

- Muzeum Ziemi Bieckiej, 38-340 Biecz, ul. Kromera 3, tel. (0-18) 447-19-50, 447-10-93.
- tablica Grunwaldzka - umieszczona z inicjatywy społeczeństwa, na zboczu Góry Zamkowej w 500 - cą rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.
- Tablica Adama Mickiewicza - umieszczona na zachodniej ścianie wieży ratuszowej na 100 - ną rocznicę śmierci poety.
- Pomnik Biskupa Marcina Kromera, wybudowany w 400 - ną rocznicę śmierci wybitnego Bieczanina w 1989 roku.
- Pomnik Stanisława Wyspiańskiego, wystawiony w 1985 roku przy Liceum Ogólnokształcącym dla upamiętnienia pobytów Wyspiańskiego w Bieczu.
- Pomnik harcerski poświęcony bieckim harcerzom, poległym podczas I i II Wojny Światowej.
- Tablica poświęcona pomordowanym Żydom w czasie okupacji Biecza i okolic. Wmurowana w 1997 roku na ścianie budynku Magistratu, dawniej Bożnica Żydowska. 

 

Więcej informacji: www.biecz.pl

Zobacz Biecz w XVI wieku - film rekonstrukcja wg. Tadeusza Bochni

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E