Facebook
23 kwietnia 2019 08:31
Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Mosty Starosty
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.05.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
 Nagroda Most Starosty wręczana jest od 2001 roku. Jej intencją jest uhonorowanie wybitnych twórców i działaczy kultury żyjących i tworzących na Ziemi Gorlickiej lub tych, którzy z Ziemią tą czują się w sposób szczególny związani. Jednocześnie "Most Starosty" symbolizuje integrującą rolę kultury ponad wszelkimi podziałami i nierozerwalną więź twórców z ich "Małą ojczyzną". Przyznawanie nagrody zainicjował starosta Andrzej Welc, a kontynuują ją kolejni starostowie powiatu gorlickiego - Witold Kochan, Mirosław Wędrychowicz i Karol Górski. Od 2011 r., z inicjatywy starosty Mirosława Wędrychowicza, przyznawana jest również nagroda "Przęsło" dla młodych obiecujących twórców.

 Na podstawie zgłoszonych rekomendacji nagrodę oraz wyróżnienia przyznaje specjalna Kapituła Nagrody „Mosty Starosty”. Wśród laureatów znajdują się osoby zasłużone w sposób szczególny dla ratowania naszych bezcennych zabytków, pracujące „u podstaw” nad wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, animatorzy kultury w tzw. terenie podtrzymujący tradycję i krzewiący kulturę przez duże „K”. Są pisarze, śpiewacy, rzeźbiarze znani szeroko w Polsce, a także osoby bardzo zasłużone, pracujące od lat wśród mieszkańców powiatu gorlickiego.


 Oto laureaci nagrody Most Starosty i  wyróżnień przyznanych od 2001 roku

Rok 2001 r.                   
1.Most Starosty otrzymał Andrzej Stasiuk

wyróżnienia:               
2.Andrzej Topczyj   
3.Wiesław Fusek
4.Wisław Lewek
5.Robert Huk
6.Bogdan Krok
7.Andrzej Piecuch

Rok 2002 r.
Most Starosty otrzymał Tadeusz Ślawski

wyróżnienia:
1. Paweł Stefanowski
2. Stefan Wojna
3. Jan Spólnik
4. Beata Bochnia
5. Jerzy Kurcab

Rok 2003 r.   
Most Starosty otrzymał Mirosław Czyżykiewicz

wyróżnienia:   
1.Wiesław Worytko   
2.Julia Doszna
3.Tadeusz Pabis
4.Roman Rzeszutek   
5.Robert Hubner   
 
Rok 2004 r.
Most Starosty otrzymał Zbigniew Preisner

wyróżnienia:
1.  Zdzisław Potocki
2.  Stanisław Hubner
3.  Marta Bartuś
4.  Mirosław Bogoń
5.  Kasper Świerzowski
6.  Magdalena Miller

Rok 2005
Most Starosty otrzymał Kwartet Camerata

wyróżnienia:
1.Ojciec Samuel Bommersbach
2.Anna Pabis
3.Piotr Szafran               
4.Monika Sznajderman
5.Mieczysław Podobiński
6.Janusz Bukowski

Rok 2006
Most Starosty otrzymała Urszula Rojek

wyróżnienia:
1. Dariusz Bohatkiewicz
2. Roman Korbicz
3. Antoni Śliwiński
4. Leszek Brzozowski
5. Mieczysław Kormanek
6. Barbara Kowalska

Rok 2007 
Most Starosty otrzymała Mariola Cieniawa – Puchała

wyróżnienia:
1. Krystyna Skowronek
2. Barbara Brach
3. Tadeusz Łuczejko
4. Ksiądz Grzegorz Nazar
5. Tomasz Tarasek

Rok 2008
Most Starosty otrzymał Janusz Sepioł

wyróżnienia:
1. Ludomir Mazela
3. Jarosław Trochanowski
4. Małgorzata Kosacz
5. Henryk Walag
6. Robert Gryzik
7. Ksiądz Adam Prącik

Rok 2009
Most Starosty otrzymał Zespół "Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki"

wyróżnienia:
1. Anna Dobrowolska
2. Katarzyna Moździerz
3. Ksiądz Kazimierz Franczak
4. Stanisław Kozieł.  
5. Zbigniew Kurasz.

Rok 2010

Most Starosty otrzymało Wydawnictwo CZARNE Moniki Sznajderman i Andrzeja Stasiuka za wybitne osiągnięcia w popularyzacji literatury krajów Europy
Wyróżnienia:
Stanisława Pyznar – za całokształt osiągnięć w dziedzinie animacji kultury ludowej
Maria Cieśla – za cenne inicjatywy w dokumentowaniu lokalnej historii
ks. Wiesław Bodzioch – za wybitne osiągnięcia w ratowaniu zabytków kultury narodowej
ks. Roman Dubec – za zaangażowanie w dzieło kultywowania łemkowskiego dziedzictwa kulturowego
Franciszek Rzeszutek – za osiągnięcia w popularyzacji kultury
Janusz Pasterski – za literacki obraz piękna Biecza - „Małej Ojczyzny” 


Rok 2011
Leszek Zegzda – statuetka za osobisty wkład i zaangażowanie w dzieło ratowania dziedzictwa kulturowego
Wyróżnienia:
Delia Fusek
za osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury Biecza
Iwona Strusińska – Dziewic za osiągnięcia w kierowaniu Młodzieżowym Teatrem Eksperymentalnym Shade
Stefan Hładyk za osiągnięcia w promowaniu kultury łemkowskiej
ks. Stanisław Pałka za osiągnięcia w ratowaniu i rewitalizacji zabytków kultury narodowej
Stanisław Szymański – za popularyzację walorów kulturowych powiatu gorlickiego
Andrzej Grabowski za osiągnięcia na polu działalności literackiej

Przęsło" - Młodzieżowy Teatr Eksperymentalny Shade z Gorlic

 

Rok 2012

Szymona Modrzejewski prezes Stowarzyszenia Magurycz - statuetka za wybitne osiągnięcia w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego otrzymał.

Wyróżnienia:
- Gabriela Ślawska
– wyróżnienie za całokształt działalności popularyzatorskiej w dziedzinie historii
- Rafał 'Boni' Bośniak - wyróżnienie za cenne inicjatywy w zakresie kultury muzycznej
- Aleksander Gucwa – wyróżnienie za cenne inicjatywy w dokumentowaniu lokalnej historii
- Roman Kryk – wyróżnienie za osiągnięcia w tworzeniu filmów dokumentalnych.

„Przęsło” - Zespół Back Off - za propagowanie polskiego rocka o zabarwieniu alternatywnym.

Rok 2013

Statuetka Mosty Starosty 2013:
Tomasz Kuk
– za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki operowej i popularyzację kultury muzycznej

Wyróżnienia
Anna Dubec
– za wybitne osiągnięcia kultywowaniu i promocji kultury łemkowskiej
Andrzej Ćmiech – za wybitne osiągnięcia w popularyzacji historii naszego regionu
Jan Malisz – za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury muzycznej
Stanisław Matusik – za osiągnięcia twórcze w dziedzinie rzeźby
Piotr Matys – za cenne inicjatywy i zaangażowanie w pracę na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”

Przęsło 2013
„Sie Dzieje” Grupa inicjatyw artystyczno – kulturalnych – za cenną międzynarodową inicjatywę kulturalną zrealizowana w ramach współpracy transgranicznej między Polską a Słowacją

Rok 2014

Statuetka Mosty Starosty 2014
Ksiądz doktor Jan Edling
- za wybitne osiągnięcia w ratowaniu i rewitalizacji zabytków kultury narodowej
Wyróżnienia otrzymali:
- Tadeusz Bochnia
- nominowany za szczególnie udane połączenie historii i nowoczesności w dziele promocji rodzinnego miasta Biecza
- Stanisław Bystrowicz - nominowany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury i promocji walorów turystycznych Ziemi Gorlickiej
- Piotr Czuchta - nominowany za konsekwencję i zaangażowanie w dziele zachowania łemkowskiego dziedzictwa kulturowego
- Henryk Kuś - nominowany za całokształt osiągnięć twórczych i pedagogicznych w dziedzinie kultury
- Henryk Rąpała - nominowany za ważna inicjatywę na polu międzynarodowej współpracy kulturalnej Polski i Niemiec w dziedzinie muzycznego szkolnictwa artystycznego. 

Rok 2015

Statuetkę Mosty Starosty 2015 za wybitne osiągnięcia  w promocji dorobku młodych gorlickich twórców piosenki poetyckiej, autorskiej i poezji śpiewanej otrzymał Jan Poprawa.

Wyróżnienia otrzymali:
- Regionalny Zespół „Pogórzanie” działający przy Gorlickim Centrum Kultury za całokształt osiągnięć w popularyzacji ludowej kultury muzycznej Pogórza
- Piotr Gryglaszewski za promocję piękna i historii ziemi gorlickiej
- Kapela Maliszów za twórczą autorską interpretację tradycyjnych melodii, tańców oraz przyśpiewek pogórzańskich
- Paweł Nowicki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej i artystycznej
- Aleksander Maślej za zaangażowanie w dzieło zachowania i budowania łemkowskiego dziedzictwa kulturowewgo
- Arkadiusz Zawiliński za wybitne osiągnięcia w twórczej interpretacji bluesa, folku i ballady

Nagrodę Przęsło 2015 za wyjątkowe zaangażowanie i profesjonalizm w popularyzacji piękna architektury kościoła w Binarowej wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO otrzymała Małgorzata Nalepa. 

Rok 2016

Statuetka Mosty Starosty 2016
Prof. JERZY ADAM GRACJAN VETULANI za niecodzienną umiejętność popularyzacji osiągnięć nauki dla szerokiego kręgu odbiorców

Wyróżnienia otrzymali:
- MIROSŁAWA CHOMIAK - za wybitne osiągnięcia w dziele zachowania języka łemkowskiego i dziedzictwa kultury Łemków
- ZYGMUNT AUGUSTOWSKI  za zaangażowanie w animację lokalnych działań na rzecz kultury
- BARTŁOMIEJ BELNIAK - za imponujące osiągnięcia w dziedzinie grafiki i rysunku satyrycznego
- KRZYSZTOF GOMOŁA -  za szczególne osiągnięcia twórcze i edytorskie w dziedzinie poezji

PRZĘSŁO 2016 za szczególne zaangażowanie, osiągnięcia i umiejętne łączenie pasji śpiewania z promocją kultury otrzymał Szalowski Zespół Wokalny, czyli SzeW.

Mosty Starosty 2017

Filip Berkowicz
- nagroda główna Most Starosty za umiejętną promocję dziedzictwa europejskiej kultury muzycznej i osobiste zaangażowanie w organizację „Kromer Festival” w Bieczu

Wyróżnienia:
Anna Cisoń
– za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki
Jan Krynicki – za mecenat i promocję kultury łemkowskiej
Andrzej Welc – za zaangażowanie w dzieło ratowania zabytków gorlickiego cmentarza parafialnego
Antoni Mrozek – za zaangażowanie w animację lokalnych działań na rzecz kultury
Andrzej Dziubaczka – za osiągnięcia w twórczej interpretacji muzyki underground i zaangażowanie w jej promocję

Przęsło 2017
Łukasz Dyczko
– za międzynarodowe sukcesy, wirtuozerię i mistrzowską interpretację muzyki instrumentalnej.

Mosty Starosty 2018 

Zespół Serencza - statuetka Mosty Starosty 2018 za wybitne osiągnięcia w twórczej interpretacji kultury łemkowskiej inspirowane folklorem.

Wyróżnienia otrzymali:
- Maria Cetnarowska
- za całokształt osiągnięć twórczych w dziedzinie upowszechniania kultury pogórzańskiej
- Damian Nowak - za cenne inicjatywy w dokumentowaniu i propagowaniu lokalnej historii
- Piotr Nowak - za szczególne osiągnięcia w twórczej interpretacji i promocji muzyki bluesowej
- Jan Wypasek - za osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki.

Przęsło 2018 otrzymał Krystian Dziewanowski za znaczącą aktywność twórczą w dziedzinie plastyki

 

GALERIA ZDJĘĆ /fot. Ewa Żarnowska/

MOSTY STAROSTY 2018

MOSTY STAROSTY 2017

MOSTY STAROSTY 2016

MOSTY STAROSTY 2015

MOSTY STAROSTY 2014

MOSTY STAROSTY 2013

MOSTY STAROSTY 2012

MOSTY STAROSTY 2011

MOSTY STAROSTY 2010

MOSTY STAROSTY 2009

MOSTY STAROSTY 2008

MOSTY STAROSTY 2007

MOSTY STAROSTY 2006  

MOSTY STAROSTY 2005

MOSTY STAROSTY 2004

 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl