Dane teleadresowe do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.05.2009.
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

38-300 Gorlice,

ul. Biecka 3

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Telefon (0-18) centrala 35-35-380;  fax. 35-37-545

email: starostwo@powiatgorlicki.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza dostępna z BIP kliknij tutaj


- Starosta – Maria Gubała
- Wicestarosta – Stanisław Kaszyk

Gorlice, ul. Biecka 3, pok 4 i 6
Sekretariat tel. (0-18) 35-48-701

Przyjmują codziennie w godzinach pracy urzędu.

W sprawie skarg, wniosków i petycji interesantów przyjmują:
Starosta: poniedziałek 11.00 - 17.00
Wicestarosta: poniedziałek 11.00 - 17.00
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

- Sekretarz Powiatu – Krzysztof Augustyn
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 5
Sekretariat tel. (0-18) 35-48-701

Przyjmuje codziennie w godzinach pracy urzędu.

- Skarbnik Powiatu – Krystyna Lewek

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.10
tel. (0-18) 35-48-704

Wydziały Starostwa Powiatowego w Gorlicach

- Wydział Finansowo – Księgowy
Skarbnik Powiatu - Krystyna Lewek

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 10

- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Naczelnik – Aleksander Żelazny

Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 210
tel. (0-18) 35-48-750

- Wydział Rozwoju
Naczelnik – Daniel Markowicz

Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 111
tel. (0-18) 35-48-790

- Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik – Marcin Janik
Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 205
 tel.(0-18) 35-48-761

- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik – Tadeusz Mikrut

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 216
tel. (0-18) 35-48-770

- Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik – Roman Honkowicz

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 301
tel. (0-18) 35-48-730

UWAGA!!! W związku z modernizacją budynku w Bieczu przy ul. Rynek 20 Filia Starostwa Powiatowego na czas inwestycji, czyli do kwietnia 2019 roku przeniesiona będzie na ul. Załawie w Bieczu, a po zakończeniu prac wróci na poprzednie miejsce. tel. 013 440-68-80

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik – Maria Przybyło
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. (0-18) 35-48-740

Strona dla geodetów i gmin


- Wydział Komunikacji i Dróg
Naczelnik – Stanisław Zieliński

Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. (0-18) 35-24-324
Wydział posiada własną stronę internetową:
www.komunikacja.powiatgorlicki.pl
Filia w Bieczu, ul. Rynek 20, tel. 013 447-11-35

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach
Kierownik Maciej Foryś
38-300 Gorlice,
ul. Słoneczna 7
tel. (018) 352-42-60
e-mail: pzongorlice@op.pl 

Stanowiska samodzielne i zespoły

- Geodeta Powiatowy
Maria Przybyło

Gorlice, ul. 11 Listopada, pok. 201
tel. 018  35-48-740
 
- Geolog Powiatowy
Daniel Huk

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.206
tel. 018 35-48-762

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Krzysztof Majcher

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 101
tel 018  35-48 780
 
- Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Marta Orlewska

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 311
tel. 018  35-48-789

- Samodzielne stanowisko ds. Zdrowia
Joanna Tenerowicz - Napora

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.102
tel. 018  35-48- 788

Prowadzi stronę na FB: https://www.facebook.com/zdrowypowiat/

- Samodzielne stanowisko ds. Osobowych
Elżbieta Cisowska

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 209
tel. 018  35-48- 758
 

- Zespół ds. Zamówień Publicznych
Jarosław Górski

Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 309
tel. 018  35-48-791

- Zespół ds. Audytu i Kontroli
Agnieszka Szkaradek
Gorlice, ul. 11 Listopada, pok.307
tel. 018  35-48-794
 
- Zespół ds. Obsługi Prawnej
Jerzy Serafin i Dariusz Napora

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 7 i 8
tel. 018  35-48- 781 i 35-48-786

- Zespół ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Koordynator Zespołu - Aldona Pająk

Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 107 i 109
tel. 018  35-48-712 i 35-48-711

- Zespół ds. Promocji i Spraw Społecznych
Koordynator Krzysztof Mikruta
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 203 i 202
tel. (018) 35-48-784

- Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami
Koordynator Aneta Hec - Wałęga
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 18 - 35-48-749

- Zespół ds. Bezpieczenstwa i Zarządzania Kryzysowego

Gorlice, ul. Biecka 3, pok.212
tel. 018  35-48- 755/756

 Szczegółowy opis zadań i stanowisk dostępny z BIP

Zobacz