Sześciu może więcej - Południowa Sieć Edukacji Zawodowej
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.04.2009.
Pięć powiatów Małopolski południowej i Miasto Nowy Sącz zostało partnerami projektu „Południowa Sieć Edukacji Zawodowej”. Inicjatorem tego projektu jest starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz.
   

Umowę o współpracy w zakresie wspólnego sięgania po unijne pieniądze na rozwój szkolnictwa zawodowego podpisali starostowie: gorlicki Mirosław Wędrychowicz, limanowski Jan Puchała, nowosądecki Jan Golonka, nowotarski Krzysztof Fabera, tatrzański Andrzej Gąsienica – Makowski oraz prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. W uroczystości uczestniczył także wicemarszałek Małopolski Leszek Zegzda.

To pierwszy taki projekt na skalę Małopolski, a może i Polski. Pozwala on na skoordynowane działania w zakresie stworzenia zintegrowanej sieci szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego na obszarze południowej Małopolski, a przez to znacząco zwiększa szanse aplikacyjne po środki unijne poszczególnych partnerów. Projekt „Południowa Sieć Edukacji Zawodowej” obejmuje sześć indywidualnych wniosków ona łączną kwotę około 24 mln zł, w tym planowana do pozyskania dotacja z UE to 18 mln zł. Do tego należy doliczyć około 6 mln zł środków własnych poszczególnych partnerów. Wnioski zostały złożone (20.04.2009 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Cały projekt ma być realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Poprawa jakości usług edukacyjnych; Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.Podpisując umowę wierzymy, że uda się nam ściągnąć unijne środki finansowe na to wspólne przedsięwzięcie – mówił w Nowym Sączu starosta Mirosław Wędrychowicz. Naszym celem jest poprawa dostępności do wiedzy dla młodzieży oraz dorosłych i wzmocnienie konkurencyjności mieszkańców tej części Małopolski na rynku pracy. Będziemy się wzajemnie uzupełniać, bo każdy wyspecjalizuje się w innej dziedzinie. Będziemy chcieli stosować „wymianę” młodzieży między ośrodkami, zabezpieczając jej np. ciekawe tygodniowe pobyty z ofertą edukacyjną oraz turystyczną. Celem projektu jest również utworzenie systemu e-lerningu, służącego do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, zdalnego prowadzenia zajęć i nowych form przekazu wiedzy – mówi starosta Wędrychowicz. Pozyskane środki powiat gorlicki przeznaczy na modernizację i doposażenie szkół zawodowych oraz Centrum Kształcenie Ustawicznego i Praktycznego. Zamierzamy zmodernizować i utworzyć 5 pracowni branży samochodowej i mechanicznej.