Mała obwodnica dla Gorlic
Redaktor: Ewa Żarnowska    20.07.2010.
W obecności Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Nawary w domu Polsko-Słowackim w Gorlicach odbyła się uroczysta inauguracja dwóch niezwykle ważnych inwestycji dla Ziemi Gorlickiej.  Pierwszą z nich jest rewitalizacja gorlickiej starówki, drugą natomiast  modernizacja dróg powiatowych określana mianem „Małej obwodnicy Gorlic”. Obie  inwestycje będą realizowane ze środków  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Prezentując projekt "Małej Obwodnicy Gorlic", Starosta Gorlicki, Mirosław Wędrychowicz podkreślił , iż dzięki temu rozwiązaniu ruch samochodowy w mieście stanie się mniej uciążliwy, poprzez wyprowadzenie go na obrzeża Gorlic. "Mała obwodnica Gorlic" przyczyni się również do skrócenia czasu dojazdu na Słowację, a także wpłynie pozytywnie na  podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2010 – 2011 za kwotę 6,6 mln zł. W pierwszym roku prac  zmodernizowana zostanie droga  Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice na długości 5,336 km. W następnym natomiast,  droga  Sękowa – Dominikowice na długości 2,970 km. Inwestycja obejmuje ponadto  budowę chodnika na długości 3,9 km, przebudowę 14 przepustów pod drogą, budowę 9 zatok autobusowych. Zakończenie prac jest planowane na  grudzień 2011 roku.

Uczestnicy uroczystości wraz z Marszałkiem, Markiem Nawarą  dokonali wizji lokalnej przyszłej obwodnicy, w trakcie której spotkali się zmieszkańcami wsi Kobylanka i gospodarzem gminy Gorlice, wójtem Ryszardem Guzikiem. Podsumowując swój pobyt w Powiecie Gorlickim, Marszałek  podkreślił fakt bardzo dobrej współpracy władz samorządowych Ziemi Gorlickiej i wielką aktywność oraz skuteczność  w pozyskiwaniu środków unijnych.

1.
tn_dsc00660.jpg
2.
tn_dsc00667.jpg
3.
tn_dsc00675.jpg
4.
tn_dsc00678.jpg
5.
tn_dsc00684.jpg
6.
tn_dsc00698.jpg
7.
tn_dsc00700.jpg
8.
tn_dsc00707.jpg
9.
tn_dsc00731.jpg
10.
tn_dsc00737.jpg
11.
tn_dsc00738.jpg
12.
tn_dsc00751.jpg
13.
tn_dsc00755.jpg
14.
tn_dsc00757.jpg
15.
tn_dsc00766.jpg