Rusza Mała obwodnica Gorlic
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.07.2010.
W najbliższy poniedziałek odbędzie się uroczysta inauguracja kolejnej inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Gorlicki, określanej  mianem „Małej obwodnicy Gorlic”.  Za kwotę 6,6 mln zł zmodernizowanych zostanie 8,3 km dróg powiatowych. Inwestycja obejmie ponadto  budowę chodnika na długości 3,9 km, przebudowę 14 przepustów pod drogą, budowę 9 zatok autobusowych. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu „Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem Centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych  nr 1486 K i 1488K”. Pod tymi tajemniczymi symbolami kryją się drogi – Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice i Sękowa – Dominikowice.   
Realizacja tej Inwestycji  jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Zarząd Powiatu Gorlickiego  środków, z  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym. Program ten umożliwia   samorządom  podejmowanie realizacji trudnych, kosztownych ale jakże potrzebnych przedsięwzięć.  
    Wysokość dofinansowania ze środków dotacji unijnej stanowić będzie 65% wartości zadania.  Harmonogram  przewiduje realizacje inwestycji w latach  2010 – 2011. W pierwszym roku prac  zmodernizowana zostanie droga  Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice na długości 5,336 km. W następnym natomiast Natomiast droga  Sękowa – Dominikowice na długości 2,970 km. .Zakończenie prac jest planowane na   grudzień 2011 roku.