ISO 9001:2008
Redaktor: Administrator    08.07.2010.

Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz odebrał certyfikat potwierdzający wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach systemu zarządzania jakością według normy  ISO 9001:2008. Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas XLIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 1 czerwca 2010 roku. Certyfikat został wystawiony przez międzynarodową jednostkę certyfikującą SGS. Gratulacje przekazał i wręczenia dokonał  Eligiusz Myśliwy  prezes firmy INFOX sp. z o.o., która konsultowała proces wdrożenia.
System Zarządzania Jakością (SZJ) wdrożony został w związku z udziałem Powiatu Gorlickiego w projekcie „Zintegrowany System Informacji Publicznej i Zarządzania”. Prace wdrożeniowe rozpoczęto we wrześniu 2009 roku. Pełnomocnikiem Starosty ds. SZJ został Jan Szkaradek, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Starostwa, opracowywano niezbędne dokumenty m.in. politykę jakości, księgę jakości, karty procesów i karty procedur systemowych. Zarządzeniem Nr 55 z dnia 15 grudnia 2OO9 r. Starosta wprowadził „Politykę jakości Starostwa Powiatowego w Gorlicach”. Stwierdza w nim m.in. „Naszą misją jest: zaspakajanie indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu gorlickiego w dziedzinach prawem nakreślonych.  Naszym celem nadrzędnym jest  wypełnianie misji poprzez profesjonalną, rzetelną, terminową i przyjazną obsługę Klientów Starostwa Powiatowego”. Jednym z istotnych elementów systemu jest także badanie oceny poziomu załatwiania spraw i obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Druk ankiety zamieszczono na stronie internetowej powiatu.
Całość prac wdrożeniowych zwieńczona została auditem certyfikującym przeprowadzonym w dniach 24-25 marca 2010 r.
 

1.
s1.jpg
2.
s2.jpg

Certyfikat pobierz wersję pdf

Polityka jakości pobierz plik pdf