Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Redaktor: Yvetta Walecka    10.10.2019.
W dniu 9 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar”. Poniżej publikujemy stanowisko Starosty Gorlickiego.



Starosta Gorlicki informuje, iż opierając się na opinii sporządzonej ostatnio przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w zakresie oddziaływania na środowisko substancji odpadowych składowanych na terenie byłej Rafinerii „Glimar” uznał, iż potencjalne zagrożenie dla środowiska jest na tyle istotne, że wymaga zintensyfikowanych działań zabezpieczających na okres poprzedzający proces usunięcia odpadów.
Zwołany w tym celu Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał szczegółowych ustaleń co do optymalnego zakresu działań przez wszystkie uprawnione podmioty.
Prowadzony monitoring i działania zapobiegawcze pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców do czasu ostatecznego rozwiązania problemu.

1.
img_2846.jpg
2.
img_2847.jpg