System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
Redaktor: Yvetta Walecka    07.10.2019.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

 

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,  
- rozliczenie dofinasowania.

 

System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia.

Aktualnie, do dnia 10 października 2019r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach II cyklu Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Składanie wniosków możliwe jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platfromy internetowej SOW. Link TUTAJ

Załączniki do wniosku nalezy pobrać ze strony PCPR Gorlice i w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku.Uwaga! Do elektronicznego złożenia wniosku konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.  

Składając wniosek elektronicznie wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony o kwotę 800 zł na pokrycie kosztów kształcenia, np. kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym.

Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków w ramach II cyklu Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” bez wychodzenia z domu, a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Informacje można uzyskać także PCPR Gorlice ul. Słoneczna 7 pok. nr 2, lub pod numerem telefonu 18 352 53 80 wew. 29.