25-lecie Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce
Redaktor: Yvetta Walecka    09.09.2019.
5 września Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego przeznaczoną dla 78 osób przewlekle psychicznie chorych. W uroczystościach wzięli udział m.in. Starosta Gorlicki Maria Gubała i Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg.


Obchody rozpoczęto Mszą świętą w intencji mieszkańców, pracowników, emerytów oraz zmarłych mieszkańców i pracowników, której przewodniczył ks. Jan Adamczyk Proboszcz Parafii Łosie, kapelan tutejszego Domu.
W uroczystości wzięli udział m.in. Posłowie na Sejm RP Barbara Bartuś i Elżbieta Zielińska, Jadwiga Wójtowicz - Radna Województwa Małopolskiego, Starosta Gorlicki Maria Gubała, Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg, członkowie Zarządu Powiatu - Tomasz Płatek i Jerzy Nalepka, Joanna Migacz - kierownik Oddziału Pomocy Stacjonarnej Wydziału Polityki Społecznej w Krakowie, Wójt Gminy Ropa Karol Górski, emerytowani pracownicy Domu oraz dyrektorzy, mieszkańcy i pracownicy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z powiatu gorlickiego, jasielskiego, nowosądeckiego i limanowskiego.  

Jak podkreśliła dyrektor domu Ewa Stefanowska „rok 2019 jest szczególnie ważny dla Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce, ponieważ 25 lat temu placówka została oficjalnie otwarta i zamieszkali w niej pierwsi mieszkańcy. Każdy jubileusz jest okazją do pewnej refleksji nad przemijającym czasem i przebytą drogą. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu być może już zapomnieliśmy, dlatego jubileusz to okazja aby w tym zabieganym świecie zatrzymać się choć na chwilę i przypomnieć sobie najważniejsze fakty, które choć minione pozostają w naszej pamięci.”

Na ręce dyrektor zaproszeni goście złożyli gratulacje, życzenia oraz wyrazy uznania dla pracy na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
Dyrektor Domu wręczając dyplomy i upominki pracownikom zatrudnionym od  1994 roku do chwili obecnej podziękowała wszystkim za empatię, cierpliwość i wytrwałość w służbie na rzecz drugiego człowieka. Upominki otrzymało również dwóch Mieszkańców, którzy zamieszkują w Domu od początku jego istnienia.  
Historię Domu wraz z prezentacją podkreślającą walory otaczającego krajobrazu przedstawiła pracownik Domu Renata Górecka. O oprawę muzyczną zadbał rodzinny zespół „Orły” z Krużlowej i Tylicza, a podczas występu nastąpiło uroczyste pokrojenie jubileuszowego tortu.

Zdjęcia DPS Klimkówka

1.
tn_1.jpg
2.
tn_10.jpg
3.
tn_11.jpg
4.
tn_12.jpg
5.
tn_13.jpg
6.
tn_14.jpg
7.
tn_15.jpg
8.
tn_16.jpg
9.
tn_17.jpg
10.
tn_1a.jpg
11.
tn_2.jpg
12.
tn_3.jpg
13.
tn_4.jpg
14.
tn_5.jpg
15.
tn_6.jpg
16.
tn_7.jpg
17.
tn_8.jpg
18.
tn_9.jpg