Zmiany w przepisach w zakresie pobierania opłaty recyklingowej dla przedsiębiorców
Redaktor: Yvetta Walecka    06.09.2019.
1 września 2019 r. zmieniły się przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz wprowadzone zostały nowe obowiązki dla prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw.

O nowych przepisach i obowiązkach dla przedsiębiorców pisze wicemarszałek Tomasz Urynowicz w specjalnym liście wysłanym do powiatów, gmin i izb gospodarczych Małopolski.

Pobierz list TUTAJ