Klasa patronacka Famur w ZST
Redaktor: Yvetta Walecka    04.09.2019.
Uroczysty charakter miało rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach bowiem swoją inaugurację miała  klasa patronacka Firmy Famur Systemy Ścianowe Oddział w Gorlicach w zawodzie operator obrabiarek skrawających .


Dzięki zawartemu porozumieniu w dniu 21 maja 2019 r., a następnie szerokiej współpracy i dużym działaniom promującym Szkoły i Firmy, idea klasy patronackiej została zrealizowana. W dniu 2 września 2019 r. 27 uczniów oficjalnie rozpoczęło naukę w zawodzie  operator obrabiarek skrawających. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele firmy : Andrzej Ziara – dyrektor Oddziału Systemów Ścianowych Glinik FAMUR SA, Renata Markes - kierownik HR Biznes  Oddziału Systemów Ścianowych Glinik FAMUR SA oraz Adam Tarsa - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

Uruchomienie klas patronackich przynosi korzyści na wielu obszarach, zarówno uczniom, którzy oprócz zdobytego doświadczenia mają możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki, tak i firmie, która zyskuje wykwalifikowanych fachowców.  Jest nam niezmiernie miło, że aż tylu uczniów odpowiedziało na naszą ofertę edukacyjną i cieszmy  się, że możemy mieć realny wpływ na zaspokojenie potrzeb lokalnego rynku pracy w obszarach zwodów deficytowych
–mówi dyrektor szkoły Renata Stępień.

W trakcie uroczystości Andrzej Ziara podkreślił wagę kształcenia w klasie patronackiej - To dzięki obecności w firmie i wykonywaniu realnych zadań wspólnie z doświadczonymi pracownikami, młodzież ma szansę dobrze poznać produkt i kulturę organizacyjną firmy, a to z kolei przyczyni się do łatwiejszego startu absolwentów na rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w klasie patronackiej w zawodzie operator obrabiarek skrawających oprócz regularnej nauki w szkole oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, będą odbywać zajęcia praktyczne w Firmie Famur, ponadto osoby z dobrymi wynikami w nauce i wysoką frekwencją zostaną nagrodzeni  co miesięcznym stypendium.
Na zakończenie spotkania uczniom klasy patronackiej zostały przekazane upominki od firmy Famur.
Wszystkim uczniom życzy wielu sukcesów a partnerom Szkoły pomysłów na dalszy rozwój i upowszechnianie kształcenia branżowego.

Informacja i zdjęcia ZST

1.
1.jpg
2.
tn_img_5216.jpg
3.
tn_img_5218.jpg
4.
tn_img_5221.jpg
5.
tn_img_5222.jpg
6.
tn_img_5223.jpg
7.
tn_img_5227.jpg
8.
tn_img_5231.jpg
9.
tn_img_5232.jpg
10.
tn_img_5235.jpg
11.
tn_img_5239.jpg
12.
tn_img_5244.jpg