Gwałtowne wzrosty stanu wody
Redaktor: Yvetta Walecka    12.08.2019.
IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnia, Skawy, Dunajca, Raby, Ropy... (malopolskie) od15:00/12.08.do08:00/13.08.2019