Centra opiekuńczo-mieszkalne
Redaktor: Yvetta Walecka    12.08.2019.

Po podjęciu przez Zarząd Powiatu Gorlickiego decyzji o aplikowaniu do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, w Starostwie Powiatowym zorganizowane zostało spotkanie poglądowe z przedstawicielami gmin i miast powiatu gorlickiego, celem rozeznania potrzeb. Gospodarzem spotkania był Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk.

Celem utworzenia Centrów jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej pomocy, jaką jest możliwość zamieszkiwania w takiej placówce, czy to w formie pobytu dziennego bądź całodobowego.
Widząc szansę w tym nowym programie na stworzenie dodatkowego wsparcia, Zarząd Powiatu Gorlickiego podjął decyzję o aplikacje do projektu, o czym zebranych gości poinformowała Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk. Wicestarosta przedstawił również zebranym propozycje lokalizacji Centrum w budynku dworskim przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku. Za jego lokalizacją przemawia dostępność dojazdu z drogi krajowej. Ma zostać stworzony projekt modernizacji i przystosowania obiektu.  Z jego usług miałoby skorzystać do 20 osób. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Maciej Foryś poinformował zebranych o celach programu oraz formach wsparcia, z jakich mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego

W trakcie spotkania trwała ożywiona dyskusja. Najwięcej wątpliwości wśród uczestników spotkania budziła kwestia finansowa. Dyrektor PCPR Romana Gajdek zauważyła, że kwota wsparcia na jednego uczestnika programu jest ogromna, jednakże bardzo niestabilna z uwagi na konieczność corocznego aplikowania do programu o wsparcie.
Własne plany utworzenia placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych w systemie opieki dziennej przedstawiły gminy Uście Gorlickie i Sękowa. Natomiast Gminy Gorlice jak i Biecz korzystają już z innych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jak zauważył Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, w Gminie Biecz realizowany jest program Senior+, mający na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.
Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali wsparcie tej inicjatywy, natomiast Gminy Moszczenica, Łużna i Miasto Gorlice zadeklarowały zaangażowanie przy ewentualnej realizacji projektu.  
Najważniejsza jest współpraca i zrozumienie problemu – mówi Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk. Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania. Wymieniliśmy poglądy, podzieliliśmy się spostrzeżeniami, a to bardzo ważne. To była konkretna, merytoryczna dyskusja, w której „poruszyliśmy” wszystkie za i przeciw. W temacie osób niepełnosprawnych i seniorów, wszystkie samorządy mówią jednym, zgodnym głosem – dodaje wicestarosta.

1.
1.jpg
2.
img_2139.jpg
3.
img_2140.jpg
4.
img_2141.jpg
5.
img_2142.jpg
6.
img_2143.jpg
7.
img_2144.jpg
8.
img_2145.jpg
9.
img_2146.jpg
10.
img_2149.jpg
11.
img_2150.jpg
12.
img_2152.jpg
13.
img_2154.jpg