Starosta Gorlicki powołała nową Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
Redaktor: Yvetta Walecka    12.07.2019.
Znamy już nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie gorlickim. Starosta powołała 5 społecznych członków rady na okres 4-letniej kadencji. Kandydatów zgłosiły działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe.

Na zaproszenie Starosty Gorlickiego Marii Gubały, 12 lipca w Starostwie Powiatowym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata Cieśla (Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Bliskich ze szczególnym uwzględnieniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane), Stanisław Kaszyk- wicestarosta gorlicki, Izabela Marondel („Caritas” Diecezji Rzeszowskiej), Jan Morańda (przedstawiciel Gminy Ropa), Haliną Wąsowska – Schirmer (Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą w Bieczu).
Starosta powołała 5 społecznych członków rady na okres 4-letniej kadencji. Kandydatów na członków zgłosiły działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe. Przewodniczącym Rady został Stanisław Kaszyk, vice przewodniczącym Izabela Marondel, a sekretarzem Halina Wąsowska-Schirmer.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem doradczym starosty. Stojąc na straży praw osób niepełnosprawnych, zajmuje się opiniowaniem projektów powiatowych programów oraz uchwał rady powiatu pod kątem skutków dla osób niepełnosprawnych.

1.
img_1563.jpg
2.
img_1563a.jpg
3.
img_1567.jpg
4.
img_1569.jpg
5.
img_1570.jpg
6.
img_1574.jpg
7.
img_1575.jpg
8.
img_1576.jpg
9.
img_1577.jpg
10.
img_1578.jpg
11.
img_1580.jpg