Dbajmy o znaki graniczne
Redaktor: Yvetta Walecka    09.07.2019.

Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą ochrony znaków granicznych, mającą na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

 

 

 

 

 

Obowiązek ochrony nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej wynika z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).
Więcej informacji TUTAJ