Kosmiczna wentylacja w Budowlance
Redaktor: Yvetta Walecka    08.07.2019.

5 lipca br. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą: „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach przy ul. Niepodległości 5".

 

Projekt obejmował przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w popularnej i znanej w powiecie „budowlance” w następujących pomieszczeniach:
  • sala gimnastyczna
  • szatnia i natryski (zaplecze szatniowe sali gimnastycznej)
  • kuchnia
  • zmywalnia
  • obieralnia
  • sali konsumpcyjna
  • cukiernia

Dawna instalacja mechaniczna nie spełniała wymogów energetycznych, eksploatacyjnych oraz higieniczno-sanitarnych a także p.poż. i nie mogła być dalej eksploatowana; nadawała się tylko likwidacji. Budynek w którym zaprojektowano przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej ma kubaturę wynoszącą ok. 10 008 m³.
Projektantem instalacji był inż. Krzysztof Zaborowski (firma „Instal-Projekt”), zaś wykonawcą firma Solair Instalacje sp. z o.o. z Solca Kujawskiego.
Czas trwania inwestycji: 18.01. – 14.06.2019 r. Koszt przebudowy to prawie 1 250 000,00 zł.

W odbiorze wzięli udział: Stanisław Kaszyk, Waldemar Gniady, Daniel Markowicz, Tomasz Przybyłowicz jako przedstawiciele Zamawiającego i Użytkownika, Janusz Gładki, Michał Radka, Łukasz Drożdżel jako przedstawiciele Wykonawcy oraz inspektor nadzoru Stanisław Szepieniec.

Maszynownie wentylacji wyglądają niemalże jak wnętrza stacji kosmicznej.

Informacja i zdjęcia Daniel Markowicz

 

1.
dsc00002.jpg
2.
dsc00007.jpg
3.
dsc00011.jpg
4.
dsc00018.jpg
5.
dsc00019.jpg
6.
dsc00021.jpg
7.
dsc00027.jpg
8.
dsc00030.jpg
9.
dsc00031.jpg
10.
dsc00039.jpg
11.
dsc00041.jpg
12.
dsc00048.jpg