Klasa patronacka firmy FAMUR w ZST
Redaktor: Yvetta Walecka    22.05.2019.

21 maja 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach  została podpisana umowa patronacka dotycząca klasy w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Patronat nad klasą objęła firma Famur Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach. Jest to już kolejna klasa - jedna z pięciu w kraju, pod patronatem firmy Famur - firmy prężnie i dynamicznie działającej, będącej liderem rynkowym w swojej branży.

Jak mówi dyrektor szkoły Renata Stępień - pomysł współpracy nie był przypadkowy, bo zadaniem szkoły jest kształcenie na najwyższym poziomie, jednak, aby było ono w pełni dostosowane do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki potrzebuje wsparcia firm z branży. Zatem wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom, postanowiliśmy we współpracy z Firmą Famur od nowego roku szkolnego uruchomić klasę patronacką w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Dzięki podpisanej umowie  uczniowie naszej szkoły uczący się w Branżowej Szkole I Stopnia będą mieli możliwość praktycznej nauki zawodu w nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie firmie, dając im tym samym pierwszy kontakt ze światem produkcji na etapie nauki – i co najważniejsze – uzyskają gwarancję zatrudnienia.
W swoim wystąpieniu Andrzej Ziara - dyrektor oddziału Firmy Famur  podkreślił, że  wielu spośród pracowników kończyło swoją edukację w tej szkole i są wśród nich zarówno wyśmienici fachowcy, jak i menadżerowie, a utworzenie klasy patronackiej, to ważny krok, w konsekwentnie realizowanych przez firmę przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie tej branży wysoko wykwalifikowanych kadr. Uroczystość podpisania umowy między dyrektorem ZST– Renatą Stępień, a dyrektorem Oddziału Famur Glinik Gorlice – Andrzejem Ziarą, odbyło się w obecności Starosty Powiatu Gorlickiego Marii Gubały. Ponadto w spotkaniu udział wzięli Tadeusz Mikrut - Dyrektor Wydziału Edukacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Adam Tarsa – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Firmę Famur reprezentowali Renata Markes –Kierownik Kadr Oddziału Glinik, Barbara Stachańczyk - Kierownik Działu Rozwoju Organizacji, pani Anna Łomnicka -Kierownik Oddziału Partnerów Biznesowych oraz Norbert Walentek - Dyrektor Produkcji Firmy Famur Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach. Obecnie szkoła prowadzi nabór w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Dla młodych to szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu dobrze opłacanego i obecnie bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą. To ambitny i wymagający zawód przyszłości, dający szerokie perspektywy rozwoju. Uczniowie klasy patronackiej mogą liczyć na kompleksową, praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach i prowadzenie zajęć przez specjalistów – praktyków, a także na atrakcyjny system stypendialny już od pierwszej klasy dla każdego ucznia. Dodatkowym atutem jest pewna praca oraz wsparcie wykwalifikowanych pracowników Firmy Famur. Nauka w tym zawodzie to otwarta ścieżka do rozwijania swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.
Wydarzenie związane z utworzenie klasy patronackiej w ZST jest symbolicznym  powrotem  do korzeni i do tego historycznego związku między szkołą i zakładem pracy. Warto podkreślić również fakt, że umowa patronacka wpisuje się znakomicie w politykę edukacyjną naszego państwa, które w ostatnich latach kładzie duży nacisk na to, by kształcenie branżowe, techniczne  odbywało się w ścisłej współpracy szkół z zakładami pracy. Bowiem szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy.

1.
3.jpg
2.
4.jpg
3.
6.jpg
4.
7.jpg
5.
8.jpg
6.
9.jpg
7.
9a.jpg
8.
9b.jpg
9.
9c.jpg