Kierunek KARIERA
Redaktor: Yvetta Walecka    14.05.2019.
Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Kto może skorzystać z projektu?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:
  • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat –  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
  • są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, poprzez projekt „Kierunek Kariera” chce umożliwić osobom pracującym szerszy dostęp do usług oferowanych przez doradców zawodowych. W porozumieniu z gminami, centrami kultury, lokalnymi organizacjami oraz bibliotekami, które użyczyły doradcom  swoje siedziby, w niemal 25 miejscowościach osoby pracujące mogą skorzystać z usługi doradczej Bilansu Kariery – informuje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk.           
Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest TUTAJ