Zgłaszamy kandydatów do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019
Redaktor: Yvetta Walecka    14.05.2019.
Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednoczenie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
  1. mały przedsiębiorca
  2. średni przedsiębiorca
  3. duży przedsiębiorca
Laureatów Nagrody wskaże Małopolska Rada Gospodarcza, grono ekspertów – praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni. Więcej informacji TUTAJ