Komunikat o wezbraniu wód
Redaktor: Yvetta Walecka    13.05.2019.
IMGW wydał komunikat o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowej części województwa). Na Białce w Trybuszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.