Kolejna pomoc dla KGW
Redaktor: Yvetta Walecka    09.05.2019.
Rusza wypłata kolejnej pomocy dla KGW. Do 5 tysięcy złotych wsparcia! Nabór wniosków od 7 maja!

Pomoc finansowa po raz kolejny trafi do Kół zarejestrowanych w ARMiR.
Warunkiem otrzymania dotacji także w tym roku jest rozliczenie uprzednio uzyskanej pomocy. Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 mln złotych. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, które weszło w życie z dniem 7 maja, mówi o tym, że pomoc będzie mogła być przyznawana Kołu raz w roku i trzeba będzie ją wykorzystać do 31 grudnia roku, w którym została przyznana. Stawki pozostają bez zmian i są zależne od liczby członków w kole. Pieniądze będzie wypłacać ARiMR niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioski będzie można złożyć nie później niż do 31 października.

Więcej informacji TUTAJ

Szczegółowe informacje:

  • u pełnomocników ds. KGW w Biurach Powiatowych ARiMR
  • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
  • https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR