Konwencja inspiruje Małopolskę
Redaktor: Yvetta Walecka    09.04.2019.
4 kwietnia 2019 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im.  Jana Pawła II odbyła się konferencja podsumowująca zakończony projekt „Małopolska wdraża konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”. Organizatorem jej była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa. 


Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w projekcie
– mówiła do zebranych w czasie otwarcia Anna Rdest, koordynatorka projektu. To był ogrom pracy. Było warto. Dzięki temu  możemy zmieniać otoczenie tak, by ludziom z niepełnosprawnościami żyło się łatwiej.
Krótką historię wdrażania Konwencji ONZ w Polsce przedstawił prezes Fundacji – Aleksander Waszkielewicz, podkreślając jak wielkie ma ona znaczenia w podnoszeniu jakości życia. Nasza Fundacja od lat jest zaangażowana we wprowadzanie Konwencji, realizujemy wiele projektów, które zmieniając świadomość, zmieniają rzeczywistość. Angażujemy się obecnie w działania związane z dostępnością – organizujemy różne szkolenia, aktywnie włączamy się we wszelkie prace legislacyjne związane z uproszczeniem życia.
W oficjalnej części zabrała również głos Katarzyna Kozinek-Dec z PFRON, Oddział Małopolska, podkreślając jak bardzo monitoring pomógł we wprowadzaniu udogodnień. Dwoje kierowników zespołów monitoringowych z Fundacji, Katarzyna Balwierz oraz Artur Then przedstawili wnioski z samego projektu. Za największe trudności uznali brak wystarczającej otwartości części urzędników oraz trudności w kontaktach. Co ciekawe, często znikały one, kiedy nawiązywaliśmy relacje i zaczynała się praca – opowiadał Artur Then.
Uczestnicy z chęcią dzielili się informacjami oraz pomysłami, jakie pojawiły się w wyniku wspólnych prac podczas realizacji projektu. Wszyscy podkreślali, że dzięki wzięciu udziału w badaniach uwrażliwieni zostali na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, o których wcześniej nie myśleli.
Dzięki rozmowom z członkami zespołu monitoringowego – opowiadała Katarzyna Zielińska z Muzeum Lotnictwa Polskiego – zrobiliśmy kilka zmian, a tym samym zwiększyliśmy dostęp do eksponatów w naszym Muzeum osobom poruszającym się na wózkach. Szklane szyby zyskały natomiast naklejone znaki z gwiezdnych wojen, teraz każdy je zobaczy.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pracują nad zmianą stron internetowych na dostępne.
Urząd Miejski w Andrychowie zorganizował dla 16 osób kurs języka migowego, dzięki dofinansowaniu z PFRON-u.  Starostwo Powiatowe w Gorlicach zaczęło planować budowę windy w zabytkowym budynku. Powiat Gorlicki podejmował dotychczas szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie w obszarze likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych. Uczestnictwo w projekcie pokazało, że w wielu obszarach można jeszcze dużo zrobić dla osób z niepełnosprawnościami – dzielił się z innymi Andrzej Wojciechowski z Wydziału Inwestycji i Rozwoju.Teraz w naszych planach, między innymi dzięki projektowi, potrzeby osób z niepełnosprawnościami są w większym stopniu zauważane i uwzględniane. W Wielkiej Wsi powołany został pełnomocnik ds. seniorów i już zaczyna działać aktywnie. Wiele Instytucji, doskonale znając problemy i bolączki swojego najbliższego otoczenia, samodzielnie wprowadza innowacje.  Rozmawiano o tym w drugiej części konferencji,  panelu dyskusyjnym o „dobrych praktykach”. Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych opowiadał o pętlach indukcyjnych, które udało się zamontować już w 40 punktach obsługi klientów w Krakowie. Zostali też przeszkoleni pracownicy. Największe emocje wśród wszystkich wzbudziły jednak trzy pozostałe projekty, każdy z zupełnie innego powodu. Anna Rudek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skawinie opowiadała o projekcie „koperta życia”, który wprowadzony został w gminie, we współpracy z pogotowiem ratunkowym. Dzięki tej kopercie kilkunastu osobom udało się przyspieszyć pomoc, a w kilku przypadkach uratować ludzkie życie. Drugi projekt przedstawiła Anna Długosz, sekretarz Gminy Michałowice a dotyczył on prowadzenia zajęć z języka migowego. Wszystko zaczęło się od zatrudnienia w urzędzie osoby głuchej – mówiła. I dzięki temu, poszliśmy dalej, pojawił się pomysł prowadzenia zajęć z polskiego języka migowego w przedszkolu. Zadziałało. Teraz uczą się go dzieci w szkole, w klasach od 1-3. I chcą następni uczniowie. Zebrani zobaczyli i wysłuchali życzeń w języku migowym nagranych przez uczniów szkoły. Budzenie wyobraźni, uwrażliwienie na inne osoby, na drugiego człowieka a przez to uczenie się samemu, to właśnie zyskują dzieci w Michałowicach.
Rozmach inwestycyjny przedstawiła Sylwia Borowińska z Urzędu Miasta Tarnowa. Powstały tam dwa ośrodki – Bezpieczna Przystań oraz Słoneczne Wzgórze, w pełni dostępne, zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość zatrudnienia, pobytu oraz organizowania konferencji. Jest też usługa wytchnieniowa. Całość dwóch projektów to około 14 mln złotych, w zdecydowanej większości z dofinansowaniem unijnym. Konwencja inspiruje do wielu nowych działań, do otwartości i gotowości na zmiany. Współorganizatorem konferencji był Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Informacja i zdjęcia: Monika Bartkowicz

1.
1.jpg
2.
1a.jpg
3.
2.jpg
4.
3.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg