Z wizytą w Famurze
Redaktor: Yvetta Walecka    04.04.2019.
Starosta Gorlicki Maria Gubała odpowiadając na zaproszenie prezesa oddziału Famur S.A. w Gorlicach, zainicjowała spotkanie mające na celu wzmocnienie rozwoju współpracy pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a oddziałem Famur w Gorlicach.


Spotkanie obyło się w zakładzie, a uczestniczyli w nim: starosta Maria Gubała, wicestarosta Stanisław Kaszyk, Tomasz Płatek - członek Zarządu Powiatu, Wojciech Zapłata - przewodniczący Komisji Edukacji, Tadeusz Mikrut - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji   Starostwa Powiatowego, burmistrz Gorlic - Rafał Kukla oraz dyrektorzy szkół: Renata Stępień - ZST Gorlice, Janusz Kryca - ZS nr1 Gorlice i Adam Tarsa - CKZ Gorlice.
W pierwszej części spotkania delegacja udała się na hale produkcyjne, aby zapoznać się z asortymentem produkcji, warunkami, sprzętem i metodami pracy. Produkcja w znacznej części jest zautomatyzowana, jednak firma poszukuje wyspecjalizowanych pracowników między innymi specjalistów w zakresie operatorów obrabiarek, w tym operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, spawaczy, mechaników i innego personelu technicznego.
Dlatego też druga część spotkania była poświęcona dyskusji w jaki sposób oddział Famur S.A. w Gorlicach mógłby współpracować ze szkołami i CKZ, aby pozyskać dobrze przygotowanych przez szkoły pracowników. Zarówno szkoły jak i Famur S.A. wyraziły otwartą postawę i chęć nawiązania stałej współpracy wskazując na różne jej formy.
Dyskutowano też o tym jak stworzyć system zachęcania gimnazjalistów i ósmoklasistów do wyboru tych zawodów, które gwarantują zatrudnienie na lokalnym rynku prac.

1.
1.jpg
2.
20190329_123346.jpg
3.
20190329_123421.jpg
4.
20190329_123433.jpg
5.
20190329_124340.jpg
6.
20190329_124458a.jpg
7.
20190329_124503b.jpg