Narada roczna PSP
Redaktor: Yvetta Walecka    11.03.2019.

Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach podsumowała rok 2018. Narada odbyła się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.

 

 


Narada roczna rozpoczęła się od złożenia meldunku, po którym Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz powitał zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Barbra Bartuś, radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wojtowicz, starosta gorlicki Maria Gubała, mł. bryg. Jarosław Pozierak przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, samorządowcy z powiatu gorlickiego, przedstawiciele służb mundurowych, Nadleśnictwa Gorlice, prezes powiatowy  ZOSP RP dh Krzysztof Kosiba Prezes Powiatowy oraz prezesi i komendanci gminni z jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego.
Komendant Powiatowy PSP przedstawił charakterystykę powiatu gorlickiego oraz informację o działalności komendy za rok 2018, w tym działalności organizacyjno-kadrowej i finansowej. Bryg. Krzysztof Gładysz omówił także występujące zagrożenia na terenie powiatu gorlickiego. Działania komendy w zakresie operacyjno-szkoleniowym, kontrolno-rozpoznawczym, kwatermistrzowsko-technicznym i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przedstawił zastepca Komendanta  Powiatowego PSP w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok. Zaprezentował również statystyki zdarzeń wraz z przykładami specyficznych akcji ratowniczo-gaśniczych w 2018 roku. Ponadto została przekazana informacja dotyczącą otrzymanych dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego. Tematykę z zakresu prewencji społecznej przedstawił z-ca dowódcy JRG mł. bryg. Dariusz Surmacz. Podsumowanie roku przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach było okazją do podziękowań dla wszystkich osób za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz poprawy organizacji i stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu gorlickiego.

1.
img_8917.jpg
2.
img_8918.jpg
3.
img_8919.jpg
4.
img_8920.jpg
5.
img_8923.jpg
6.
img_8925.jpg
7.
img_8926.jpg
8.
img_8928.jpg
9.
img_8929.jpg
10.
img_8931.jpg
11.
img_8932.jpg
12.
img_8936.jpg
13.
img_8939.jpg
14.
img_8941.jpg
15.
img_8943.jpg