Patronus świętował jubileusz 10-lecia
Redaktor: Yvetta Walecka    25.02.2019.
W czwartek 21 lutego Stowarzyszenie „Patronus” uroczyście obchodziło jubileusz 10-lecia istnienia. Nie zabrakło życzeń i kwiatów m.in.: od Wicestarosty Gorlickiego Stanisława Kaszyka, Burmistrza Gorlic Rafała Kukli i Wójta Gminy Ropa Karola Górskiego.

Rok 2019 jest rokiem szczególnym dla Stowarzyszenia „Patronus” z racji obchodzonego jubileusz 10-lecia powstania. Jego członkowie spotkali się w restauracji hotelu Margot y wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętować ten okrągły jubileusz. Wyrazy szacunku, oraz uznanie dla działalności Stowarzyszenia, poprzez upominki i życzenia, wyraziły osoby i instytucje współpracujące i współdziałające z „Patronusem”. Na zaproszenie prezes Małgorzaty Cieśli odpowiedzieli przedstawiciele władz samorządowych i sympatycy Stowarzyszenia. Przez dziesięć lat ukształtowaliście Państwo wizerunek organizacji pozarządowej, kierującej się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. – mówił wicestarosta Stanisław Kaszyk. Jubileusz, to czas radości z tego, co udało się osiągnąć oraz motywacji do dalszej pracy. W imieniu własnym i Zarządu Powiatu Gorlickiego życzę dalszego rozwoju i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.

Jubileusz był również okazją do przekazania podziękowań osobom szczególnie zaangażowanym w pracę Stowarzyszenia i wspierających jego działalność.

Zdjęcia UM Gorlice

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg
8.
8.jpg
9.
9.jpg