V sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Yvetta Walecka    21.02.2019.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg zaprasza na V sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 28 lutego 2019 r o godz.: 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 

 

 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
3. Informacja n/t funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotne na terenie Powiatu Gorlickiego.
4. Zapoznanie z informację dotyczącą zabezpieczenia świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej  oraz stomatologii na terenie Powiatu Gorlickiego.
5. Rozpatrzenie informacji dotyczących funkcjonowania i sytuacji finansowej:
a) Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach,
b) Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, z uwzględnieniem dalszego rozwoju placówki.
Analiza jakości świadczonych usług zdrowotnych i efektów leczenia,
Analiza efektów ekonomicznych Szpitala, z uwzględnieniem wyników działalności podstawowej.
6. Informacja n/t realizacji zadań statutowych przez Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przypadające Powiatowi Gorlickiemu wg algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
9. Informacja z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych z IV sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.