Mosty Starosty 2019
Redaktor: Yvetta Walecka    18.02.2019.
Zasłużeni dla powiatu gorlickiego ludzie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego zostali uhonorowani nagrodą Mosty Starosty 2019. Statuetkę za wybitne osiągnięcia w promowaniu historii i kultury polskiej za granicą, za zaangażowanie w obronę polskiego muzeum w Rapperswillu otrzymała z rak starosty Marii Gubały, dyrektor tej najbardziej znanej polskiej placówki poza granicami kraju Anna Buchmann. Statuetka „Przęsło”  trafiła do Radia LEM.fm za cenne inicjatywy w promocji kultury łemkowskiej realizowane w działalności programowej radiostacji oraz portalu.

W Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach odbyła się dziewiętnasta już gala wręczenia nagród dla zasłużonych ludzi kultury i sztuki - Mosty Starosty oraz dziewiąta edycja nagrody „Przęsło” dla ludzi młodych, zdolnych, twórczych i zaangażowanych w tworzenie i ochronę dóbr kultury. Na wstępie uczestnicy gali uczcili minutą ciszy pamięć byłego premiera Jana Olszewskiego.
Następnie prowadzący galę Daniel Markowicz ze Starostwa Powiatowego zaprosił do wysłuchania dwóch utworów w wykonaniu  Magdaleny Zębali – nauczyciela Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach: nokturnu cis-moll op.27 nr 1 Fryderyka Chopina i nokturnu B-dur op.16 nr 4 Ignacego J. Paderewskiego.

1.
img_8461.jpg
2.
img_8462.jpg
3.
img_8463.jpg
4.
img_8466.jpg
5.
img_8467.jpg
6.
img_8469.jpg
7.
img_8473.jpg
8.
img_8476.jpg
9.
img_8479.jpg
10.
img_8479a.jpg
11.
img_8490.jpg
12.
img_8494.jpg
13.
img_8495.jpg


Kapituła pod przewodnictwem starosty Marii Gubały – w składzie: Wojciech Zapłata radny Rady Powiatu Gorlickiego i przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, rzeźbiarz i dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut i Krzysztof Mikruta koordynator Zespołu ds. Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gorlicach, nominowała do nagród sześciu kandydatów.
Rzymski historyk Tytus Liwiusz napisał, że „Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości”. Dla tegorocznej laureatki historia jest jak oddech. W muzeum w Rapperswilu oddycha polskością– mówiła starosta Maria Gubała wręczając Annie Buchmann statuetkę Most Starosty 2019 za  wybitne osiągnięcia w promowaniu historii i kultury polskiej za granicą, za zaangażowanie w obronę muzeum polskiego w Rapperswilu.

1.
img_8497.jpg
2.
img_8520.jpg
3.
img_8523.jpg
4.
img_8533.jpg
5.
img_8536.jpg
6.
img_8540.jpg
7.
img_8540a.jpg
8.
img_8543.jpg
9.
img_8546.jpg
10.
img_8550.jpg
11.
img_8555.jpg
12.
img_8557.jpg
13.
img_8562.jpg
14.
img_8564.jpg


Starosta Maria Gubała wraz z przewodniczącym rady Powiatu Gorlickiego Mirosławem Walągiem wręczyli również cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

- Marek Berdychowski za szczególne zasługi w tworzeniu kultury ludowej poprzez kultywowanie i upowszechnianie tradycji Pogórzan Karpackich -  zawsze pełen siły, energii i zapału do pracy na rzecz popularyzacji folkloru Pogórza Gorlickiego. Wierny prawdzie historycznej w tańcu, muzyce i stroju.

- Oskar Cenkier za oryginalny, twórczy wkład w tworzenie współczesnych form muzycznych - muzyka nie ma dla niego żadnych tajemnic. Komponując łączy klasykę, neoklasykę i minimalizm, doprawiając je odrobiną muzyki progresywnej. Młody, zdolny i utalentowany.

- Józef Gucwa za umiejętną animację lokalnych wydarzeń kulturalnych - poznaliśmy jego kilka wcieleń. Raz jest rycerzem Zygmunta Gryfity i wyrusza pod Grunwald, kiedy indziej żołnierzem Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich, w grudniu zaś organizuje i koordynuję rekonstrukcję stanu wojennego.

- Igor i Wiesław Czerwieniowie  za zaangażowanie i osiągnięcia w upowszechnianiu i upamiętnianiu narodowej historii - więzy rodzinne i niezwykła pasja łączy kolejnych wyróżnionych. Rekonstrukcje historyczne to ich chleb powszedni, a dbałość o szczegóły każdego odtwarzanego detalu umundurowania i rekonstruowanych przedmiotów są wysoko oceniane przez specjalistów.

Nagrodę Przęsło 2019 za cenne inicjatywy w promocji kultury łemkowskiej realizowane w działalności programowej  radiostacji oraz portalu otrzymało Radio LEM.fm -  w tym co robią byli pierwsi. Wiadomość o ich  powstaniu rozeszła się po wszystkich zakątkach globu. Od początku istnienia zjednali sobie serca słuchaczy.

Licznie przybyła na galę publiczność z radością przyjęła decyzje Kapituły i brawami nagradzała laureatów.
Starosta Maria Gubała gratulując i dziękując laureatom tegorocznych Mostów Starosty oraz poprzednich edycji powiedziała: Funkcjonuje szeroko rozpowszechniony pogląd, że właściwie nie da się mówić o kulturze i sztuce, gdyż one mówią  same za siebie. Gdy wyrażamy poglądy na temat sztuki, czy mówimy o kulturze to tak na prawdę mówimy o porozumieniu, uzupełnieniu i zjednoczeniu. Bo czym jedna byłaby bez drugiej?  W sylwetkach laureatów Mostów Starosty, ich dorobku, postawie, właśnie kultura i sztuka splata się w jedno. To Państwo tworzycie rzeczy piękne i niepowtarzalne, odkrywacie przed nami nieznane i utwierdzacie w przekonaniu, że powiat gorlicki to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Jesteście pogłębioną świadomością naszej kultury, intelektem, twórczą perspektywą, miłośnikami naszej małej ojczyzny. Dziękuję Państwu za Waszą aktywną i twórczą obecność w życiu społecznym  i kulturowym Ziemi Gorlickiej.  Gratulacje laureatom przekazała również poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

1.
img_8527.jpg
2.
img_8567.jpg
3.
img_8568.jpg
4.
img_8576.jpg
5.
img_8579.jpg
6.
img_8583.jpg
7.
img_8587.jpg
8.
img_8600.jpg
9.
img_8606.jpg
10.
img_8607.jpg
11.
img_8608.jpg
12.
img_8613.jpg
13.
img_8614.jpg
14.
img_8618.jpg
15.
img_8621.jpg
16.
img_8621a.jpg
17.
img_8621b.jpg
18.
img_8621c.jpg
19.
img_8621d.jpg
20.
img_8621e.jpg
21.
img_8621f.jpg
22.
img_8621g.jpg
23.
img_8621h.jpg
 

Podczas gali miał miejsce wernisaż wystawy grafiki Agnieszki Lech-Bińczyckiej oraz Marcina Jachyma. Prezentacji artystów dokonał dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl. Po zakończeniu gali, w sali im. prof. Włodzimierza Kunza otwarta została wystawa „O przyszłość Rapperswillu”. Materiały do wystawy zostały zebrane przez Wojciecha Walkiewicza podczas jego pobytów w Muzeum Polskim w Rapperswilu w 2016 r., odbywanych w ramach stypendium artystycznego, przyznanego mu przez ministra MKiDN. Na wystawę składają się: plansze fotograficzne, prezentacje multimedialne, nagrania audio z fragmentami listów Stefana Żeromskiego, czytane przez Michała Lesienia.


1.
img_8627.jpg
2.
img_8632.jpg
3.
img_8633.jpg
4.
img_8637.jpg
5.
img_8637a.jpg
6.
img_8639.jpg
7.
img_8640.jpg
8.
img_8642.jpg
9.
img_8646.jpg
10.
img_8647.jpg
11.
img_8653.jpg
12.
img_8655.jpg