IV sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Yvetta Walecka    29.01.2019.

Rada Powiatu Gorlickiego podczas IV sesji dokonała analizy realizacji zadań statutowych wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Gorlicach w 2018 roku w zakresie: geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, architektury i ładu przestrzennego, komunikacji, spraw obywatelskich oraz promocji i informacji i spraw społecznych, a także spraw konsumenckich.

Sesja rozpoczęła się od złożenia przez starostę Marię Gubałę sprawozdania z działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.

Następnie informacje za 2018 rok przedstawili naczelnicy wydziałów i koordynatorzy zespołów:
  • Wydziału Geodezji i Kartografii Maria Przybyło
  • Wydziału Architektury i Budownictwa Roman Honkowicz
  • Wydziału Komunikacji i Dróg Stanisław Zieliński 
  • Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Aleksander Żelazny
  • Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami Aneta Hec – Wałęga
  • Zespołu ds. Promocji i Spraw Społecznych Krzysztof Mikruta
  • Rzecznik Konsumentów Krzysztof Majcher.

Rada Powiatu zatwierdziła przedstawione sprawozdania.

Skrócone dane z poszczególnych wydziałów będą publikowane w osobnych informacjach, podobnie jak w roku ubiegłym.

W trakcie sesji Rada Powiatu podjęła uchwały m.in. w sprawach:
przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2019
przystąpienia Powiatu Gorlickiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Beskid Gorlicki”

Ponadto Radni zapoznali się z międzysesyjną działalnością Zarządu Powiatu.
Interpelacje i wnioski radnych wraz z odpowiedziami oraz protokół z sesji dostępne będą w BIP.

Zdjęcia: Piotr Moroch

1.
img_8205.jpg
2.
img_8206.jpg
3.
img_8214.jpg
4.
img_8215.jpg
5.
img_8220.jpg
6.
img_8223.jpg
7.
img_8224.jpg