74. rocznica wyzwolenia Gorlic
Redaktor: Yvetta Walecka    18.01.2019.

Pod budynkiem „Szklarczykówki” – byłej siedziby gestapo, odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę zakończenia okupacji hitlerowskiej. 74 lat temu wojska niemieckie zostały wyparte z Gorlic. Tym samym zakończył się okres trwającej od 7 września 1939 roku okupacji hitlerowskiej w naszym mieście.

 


W czasie trwania okupacji niemieckiej w powiecie gorlickim życie straciło ponad 8600 osób, a prawie 8400 osób zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych i na roboty do III Rzeszy. 17 stycznia 1945 r., Gorlice zostały zajęte przez wojska radzieckie. Do miasta wkroczyły wojska 38. Armii gen. płk. Kiryłła Moskalenki w ramach operacji wiślańsko – odrzańskiej.
W 74. rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej, pod „Szklarczykówką” zorganizowane obchody, w których uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta.
Pod tablicą pamiątkową złożone zostały symboliczne wiązanki kwiatów. Złożyli je m.in. wicestarosta Powiatu Gorlickiego Stanisław Kaszyk, burmistrz Gorlic Rafał Kukla, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina, wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz. Po uroczystościach, rekonstruktorzy z grupy „Gorlice 1915” przygotowali sceny, które przybliżyły widzom zakończenie działań wojennych w Gorlicach.

 Zdjęcia: UM Gorlice

1.
tn_1.jpg
2.
tn_2.jpg
3.
tn_3.jpg
4.
tn_4.jpg
5.
tn_5.jpg
6.
tn_6.jpg
7.
tn_6a.jpg
8.
tn_7.jpg