Od wyboru zawodu do konstruowania kariery.
Redaktor: Yvetta Walecka    19.12.2018.

Decyzje dotyczące wyboru zawodu, czy też zaplanowania zawodowej kariery są jednymi z ważniejszych. Od nich w dużym stopniu zależy przyszłe życie. O wspieraniu młodzieży w konstruowaniu własnej kariery  rozmawiali doradcy zawodowi, którzy spotkali się w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach.

 


Dziś gdy kariery coraz rzadziej są linearne, gdy nasze cele i plany ulegają ciągłej korekcie lub zmianom, zwiększa się potrzeba rozwijania kompetencji projektowania i przekształcania  kariery, dotyczy to w szczególności młodzieży podejmującej decyzje o kolejnym etapie edukacji, czy młodzieży przygotowującej się do przejścia ze świata edukacji do pracy.
W Zespole Szkół Technicznym im. W. Pola w Gorlicach, Szkolny Ośrodek Kariery w ZST zorganizował spotkanie z doradcami zawodowymi. Celem spotkania integrującego doradców ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu było opracowanie planu budowania sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych.
W pierwszej części spotkania doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  WUP oddział w Nowym Sączu przedstawił główne  zadania w zakresie wparcia młodego człowieka w konstruowaniu kariery. Następnie zaprezentowano autorski program komputerowy w formie gry internetowej łączącego elementy doradztwa edycyjno-zawodowego jako nowoczesne narzędzie pracy doradczej. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie  przedstawiciela pracodawcy Severt Polska Sp.z o.o., który zwrócił uwagę na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dalsza część spotkania zaowocowała dyskusją i wymianą doświadczeń uczestników w zakresie dobrych praktyk w systemach doradztwa zawodowego. Efektem spotkania było wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie popularyzowania i inicjowania działań upowszechniających doradztwo zawodowe w szkołach. W podsumowaniu uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach, gdyż jak sami podkreślają sprzyja to osobistym kontaktom, lepszej współpracy oraz dzieleniu się doświadczeniami z pracy.
- Propozycja naszych doradców zawodowych na stworzenie sieci współpracy na rzecz doradztwa edukacyjno-zawodowego to dobra inicjatywa i pomysł na lepszą współpracę szkolnych doradców zawodowych –mówi dyrektor ZST Renata Stępień.
 
Informacja i zdjęcia: ZST im. W. Pola w Gorlicach

1.
1.jpg
2.
tn_img_2778.jpg
3.
tn_img_2781.jpg
4.
tn_img_2782.jpg
5.
tn_img_2785.jpg
6.
tn_img_2786.jpg