Bieczanie w hołdzie dla Niepodległej
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.12.2018.
W Bieczu odbyły się uroczyste obchody poświęcone 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta niezwykle ważna dla Polaków rocznica, przypominająca o dążeniach wolnościowych i walce o miejsce na mapach  Europy, ma również w Bieczu wybitnych bohaterów, którzy tę wolność wywalczyli. Wśród nich szczególnie zasłużonych dla budowy podstaw Niepodległej - trzy pokolenia farmaceutów; Wilhelma, Witolda, Wiesława Fusków.  Są Oni dla Bieczan symbolem wielu bezimiennych szeregowych bojowników i pracowników niepodległości.
    Obchody 100. Rocznicy niepodległości rozpoczęły się w grodzie Starościńskim uroczystą Sesją Rady Miejskiej w Bieczu z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich  starosta powiatu Maria Gubała, burmistrz Mirosław Wędrychowicz, radni Rady Miejskiej w Bieczu wraz z przewodniczącym Grzegorzem Nosalem, rodzina postaci upamiętnionych: p. Stefania Chrostowska wraz z mężem, dziećmi i wnukami, przedstawiciele gremium aptekarskiego;  Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie mgr farmacji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Jerzy Jasiński, redaktor naczelny Czasopisma Aptekarskiego Wiktor Szukiel, Komendant Policji Powiatowej w Gorlicach inspektor Krzysztof Tybor, Komendant Policji w Bieczu podinspektor Marcin Stępień, przedstawiciele Lasów Państwowych, harcerze z Chorągwi Krakowskiej, Hufca Gorlice i z Biecza, dyrektorzy szkół i instytucji, Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej. 

   Wprowadzenia w tematykę niepodległościową i powitania gości dokonała prezes Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej Bogusława Duda.

Następnie Rada Miejska w Bieczu pod przewodnictwem Grzegorza Nosala podjęła stanowisko w uznaniu zasług Bieczan w 100.lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

    W treści stanowiska czytamy: „Pragniemy oddać hołd wszystkim, zarówno zapisanym na kartach historii jak i bezimiennym bohaterom, którzy przelewali krew na polach bitew, cierpieli więzienie i prześladowania, a także w codziennej postawie trwali w zachowaniu narodowej tożsamości. Wyrażamy wdzięczność wobec tych którzy z osobistym poświęceniem podjęli trud zjednoczenia, odbudowy i rozwoju Państwa Polskiego.
    Pamiętamy również o wybitnych mieszkańcach Ziemi Bieckiej zaangażowanych w walkę wyzwoleńczą powstań narodowych, I i II wojny światowej, wojny z 1920 roku. Z uznaniem doceniamy ich wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności w wymiarze gospodarczym, oświatowym, kulturalnym i społecznym. Symbolem naszej wdzięczności niech będzie tablica upamiętniająca znamienitych bieckich farmaceutów rodziny Fusków szczególnie zasłużonych w budowie społeczeństwa obywatelskiego i odzyskania niepodległości…
”. 

   Kolejnym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i postaci upamiętnionych, w kościele OO. Franciszkanów w Bieczu, odprawiona przez gwardiana O. Tomasza Kupczakiewicza, koncelebrowana przez ks. Janusza Kurasza, prepozyta kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu i ks. kanonika Zbigniewa Ryznara. Przed Mszą Św. uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu Chóru Kolegiaty Bożego Ciała w  Bieczu pod kierunkiem Beaty Bochni. Następnie uroczysty pochód na czele ze sztandarami; Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, harcerzy, szkół, grupą rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Historyczne Jazdy Polskiej z Korczyny, zastępami harcerzy przeszedł pod budynek dawnej apteki Fusków, na ulicę Grodzka 11, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Honorową wartę przy tablicy objęli bieccy harcerze. Przy akompaniamencie werbla delegacje i rodzina złożyły kwiaty. Były oficjalne przemówienia burmistrza Mirosława Wędrychowicza i niezwykle serdeczne, chwytające za serce podziękowanie p. Stefani Chrostowskiej z d. Fusek dla wszystkich, którzy przyczynili się do tej pięknej uroczystości.

    Głos zabrała również starosta Maria Gubała, która powiedziała m.in. - Dziękuję, że Towarzystwo Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej oraz Samorząd Miasta i Gminy Biecz z wielką troską i pietyzmem podchodzą do upamiętniania dorobku minionych pokoleń i ludzi szczególnie zasłużonych dla Biecza. Takim wybitnym rodem z całą pewnością jest honorowana dzisiaj rodzina Fusków. Jako samorząd powiatowy poczytujemy sobie za zaszczyt, że w gronie laureatów prestiżowej nagrody Mosty Starosty znaleźli się w 2001 roku Wiesław Fusek, a w 2011 Delia Fusek. Wraz ze słowami uznania dla Organizatorów tej pięknej patriotyczno-historycznej uroczystości, przekazuję życzenia, byśmy zawsze z dumą prezentowali dorobek naszych przodków, ciesząc się z wolnej i niepodległej Polski.
Starosta wpisała się także do Księgi Pamiątkowej.

    Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej dziękuje sponsorom za wkład w ufundowanie tablicy pamiątkowej oraz artyście - projektantowi tablicy panu Zdzisławowi Tohlowi.

Zdjęcia i  informacja udostępniona przez Muzeum Ziemi Bieckiej i Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej

1.
tn_dsc_5870.jpg
2.
tn_dsc_5871.jpg
3.
tn_dsc_5872.jpg
4.
tn_dsc_5873.jpg
5.
tn_dsc_5880.jpg
6.
tn_dsc_5973.jpg
7.
tn_dsc_5982.jpg
8.
tn_dsc_5987.jpg
9.
tn_dsc_6002.jpg
10.
tn_dsc_6028.jpg
11.
tn_dsc_6115.jpg
12.
tn_dsc_6178.jpg
13.
tn_dsc_6209.jpg
14.
tn_dsc_6223.jpg
15.
tn_dsc_6301.jpg
16.
tn_dsc_6361.jpg
17.
tn_dsc_6372.jpg
18.
tn_dsc_6422.jpg
19.
tn_dsc_6436.jpg
20.
tn_dsc_6450.jpg
21.
tn_dsc_6456.jpg
22.
tn_dsc_6523.jpg
23.
tn_dsc_6618.jpg
24.
tn_dsc_6663.jpg
25.
tn_dsc_6725.jpg