Trwają rozliczenia z dotacji
Redaktor: Yvetta Walecka    10.12.2018.

W sześciu zabytkowych obiektach dobiegają końca prace konserwatorskie, dofinansowane przez Powiat Gorlicki. Jednym z nich jest kościół pw. św. Wojciecha w Szymbarku. W odbiorze prac w tym obiekcie uczestniczyli m.in. wicestarosta Stanisław Kaszyk i naczelnik Wydziału Rozwoju Daniel Markowicz.

 

O tym, że powiat gorlicki zabytkami stoi, przekonywać nikogo nie trzeba. Przydrożnych kapliczek, zabytkowych kościołów czy nekropolii jest kilkaset. Wiele z nich potrzebuje odnowy. Z myślą o tych najbardziej potrzebujących, Rada Powiatu Gorlickiego podczas majowej, XXXVIII sesji przyznała kwotę 60 tys. złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Prace w obiektach dobiegają końca.

Przypomnijmy, że dotacje zostały przyznane:

  • Rektoratowi przy kościele p.w. św. Mikołaja w Siedliskach na kompleksową konserwację drewnianej chrzcielnicy w kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach - 3.700,00 zł,
  • Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach na wykonanie systemu sygnalizacji włamania oraz szalowanie ściany i remont kruchty w drewnianym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła - 12.300,00 zł
  • Parafii  Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku na prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej ściany za ołtarzem bocznym Serca Pan Jezusa w kościele pw. św. Wojciecha w Szymbarku - 9.000,00 zł,
  • Parafia Greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej  Marii Panny w Rozdzielu na wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji cerkwi - 30.000,00 zł,
  • Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach na konserwację starodruków cerkiewnych  Apostoł i Psałterz ze zbiorów Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” -  5.000,00 zł;


Zdjęcia Daniel Markowicz

1.
10.jpg
2.
11.jpg
3.
4.jpg
4.
6.jpg
5.
7.jpg