Jak zdrowo żyć
Redaktor: Yvetta Walecka    10.12.2018.
W Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach odbyła się XXVII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uczestniczyła w niej  młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego. Z organizatorami i uczestnikami spotkała się starosta Maria Gubała.Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Organizatorem olimpiady był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej, Starostwem Powiatowym w Gorlicach i ZS nr 1 w Gorlicach.
Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, rejonowy, wojewódzki i krajowy. Jej uczestnicy muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. W tegorocznym etapie rejonowym XXVII  Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia udział wzięła młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego – zwycięzcy etapu szkolnego. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie nie tylko poprawnie rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, pierwszej pomocy, ekologii, wiedzy o PCK, ale także przeprowadzić projekt społeczny promujący aktywny styl życia.
Olimpiadę otworzyła starosta Maria Gubała i dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach Janusz Kryca oraz oficer prasowy PSP mł. bryg. Dariusz Surmacz.
Starosta Maria Gubała dziękowała organizatorom olimpiady za promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Gratulowała laureatom szczebla szkolnego awansu do etapu regionalnego i życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia w konkursie.

1.
aimg_7298.jpg
2.
bimg_7290.jpg
3.
cimg_7286.jpg
4.
dimg_7285.jpg
5.
eimg_7281.jpg
6.
fimg_7296.jpg
7.
gimg_7288.jpg
8.
himg_7292.jpg
9.
iimg_7289.jpg
10.
jaimg_7283.jpg
11.
jbimg_7297.jpg
12.
jcimg_7294.jpg
13.
jdimg_7279.jpg
14.
jeimg_7280.jpg
15.
jfimg_7282.jpg