ZST w ogólnopolskim czasopiśmie Przewoźnik
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.11.2018.
Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach znalazł się na łamach ogólnopolskiego czasopisma „Przewoźnik” nr 5 październik/ listopad 2018 rok. Dyrektor Renata Stępień dzieli się w nim doświadczeniami z kształcenia w zawodzie kierowca mechanik, który to kierunek funkcjonuje w szkole trzeci rok.

 


W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2016/17 podjął wyzwanie uruchomienia nowego zawodu - kierowca mechanik. Wówczas placówka znalazła się w elitarnej grupie 12 szkół w Małopolsce, w których otwarto nowy kierunek. Szkoła, a właściwie jej kadra pedagogiczna, nigdy nie bała się nowych wyzwań. Zainteresowanie młodych ludzi tym zawodem  jest duże. Obecnie 65 uczniów uczy się i zdobywa szlify w tej profesji. Jak podkreśla Renata Stępień - dyrektor ZST w Gorlicach - młodzież, która wybrała ZST, dokonała świadomego wyboru, zdecydowana  większość uczniów to osoby, które chcą w przyszłości wykonywać zawód kierowca-mechanik.  Zdają sobie sprawę, że zawód ten daje im duże możliwości rozwoju i jest trampoliną do podjęcia w przyszłości własnej działalności w branży transportowej. Sami zainteresowani z zapałem podchodzą do nauki zawodu. - Wybierając ten zawód kierowałem się zainteresowaniami. Zawsze wiedziałem, że chcę zostać kierowcą. Myślę, że z łatwością znajdę pracę i będę robił to co lubię –mówi Michał uczeń jednej z klas.
Od samego początku mentorem dla szkół kształcących w zawodzie kierowca mechanik jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które docenia zaangażowanie poszczególnych placówek. Ściśle współpracują również z Zespołem Szkół Technicznych, która otrzymała  dyplom uznania za upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie kształcenia, rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania młodzieży w pracy zawodowej w zawodzie kierowca-mechanik. W ostatnich dniach szkoła  otrzymała kolejny dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Ilu uczniów zmieści się w kabinie ciężarówki” mającej na celu promocję nauki w zawodzie kierowca mechanik.
Ponadto na łamach ogólnopolskiego czasopisma „Przewoźnik” nr 5 październik/listopad   2018 został opublikowany artykuł, w którym dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie podzielili się swoimi doświadczeniami. Nie zabrakło miejsca na spostrzeżenia i uwagi z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań Renaty Stępień dyrektora ZST. Sami też uczniowie z dumą prezentują przyznane szkole wyróżnienie. Miejmy nadzieję, że coraz więcej młodych ludzi będzie wybierało swój przyszły zawód kierując się zainteresowaniami, a przy tym  odpowiadając także potrzebom rynku pracy. Nareszcie szkoły branżowe odzyskały należny im prestiż i reputację – dodaje Renata Stępień.

Informację i zdjęcia udostępniła dyrektor Renata Stępień.

1.
azawod.jpg
2.
img_2237.jpg
3.
kierowca mechanik1.jpg