Pracodawco skorzystaj z oferty PUP
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.11.2018.
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy: 20.000 zł. Termin składania wniosków: do wyczerpania limitu miejsc. Szczegóły: http://gorlice.praca.gov.pl/


 

Maksymalny termin zatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy: do dnia 19.12.2018 r.

Przed złożeniem wniosków prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, które zamieszczone są na stronie internetowej gorlice.praca.gov.pl w części „Dla pracodawców i przedsiębiorców" w zakładce „Wsparcie tworzenia miejsc pracy" – „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy".  
 
Kontakt: tel. (18) 353-63-07 wew. 271,  pok. nr 17,  III piętro, w godz. 730 - 1430.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza także nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 07.11.2018r. -  do 15.11.2018r. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków rezerwy KFS. W przypadku wykorzystania środków rezerwy KFS nabór zostanie zakończony.

W 2018r. środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przyznawane Pracodawcom, których wnioski będą spełniać wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów (1 lub 2 lub 3) oraz jednocześnie przynajmniej w jednym z przyjętych przez Radę Rynku Pracy priorytetów (A lub B).
Szczegóły: http://gorlice.praca.gov.pl/