Mrożek nie - Kamil tak
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.10.2018.

Kamil Matusik, uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach zdobył nagrodę w konkursie "Tego by Mrożek nie wymyślił". Kamil wymyślił, a właściwie wykonał rysunek pt. „Wyjście” i zgarnął nagrodę rzeczową III stopnia.

Organizatorem konkursu była Fundacja "Zawsze Warto".

 

 

 

Konkurs "Tego by Mrożek nie wymyślił" adresowany był do dwóch grup uczestników:
– uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
– studentów i młodych twórców - amatorów do 25. roku życia

Cele konkursu to:
- przybliżenie dorobku i biografii Sławomira Mrożka
- rozwijanie umiejętności i  talentów artystycznych oraz twórczych możliwości wypowiedzi w różnych formach inspirowanych otaczającą rzeczywistością lub refleksjami Sławomira Mrożka z jego dzienników np. takim: „Jakieś kolosalne udawanie, świat udaje świat, ludzie udają ludzi, każdy i wszystko coś, do jednej sekundy, do  najmniejszego gestu (gestu, nie ruchu), a ja także udaję siebie. Wszyscyśmy się na coś umówili i gramy w to...”.

Forma konkursu polegała na:
- przygotowaniu autorskiego tekstu w wybranym gatunku publicystycznym lub literackim: felieton, reportaż, esej, scenariusz filmowy lub teatralny;
- wykonaniu rysunku satyrycznego / grafiki
- nagraniu krótkiej  formy  teatralnej  lub  filmowej  za  pomocą  telefonu,  aparatu fotograficznego lub kamery.

Organizatorem konkursu była Fundacja "Zawsze Warto", a partnerami merytorycznymi: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Piwnica pod Baranami i Wydawnictwo Literackie.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie :
Anna Zygmunt, Krakowskie Biuro Festiwalowe
Marcin Baniak, Wydawnictwo Literackie Kraków
Bogdan Micek, „Piwnica pod Baranami”
Katarzyna Kanowska, Dorota Sobol – przedstawiciele Fundacji, organizatora konkursu

W ocenie wszystkich prac (tekstów i rysunków) jury kierowało się mrożkowym charakterem  refleksji lub równie dużą spostrzegawczością i dystansem do świata, co sam Mistrz.
Jury postanowiło:
- nie przyznawać nagrody głównej w żadnej kategorii;
- przyznać dwie nagrody finansowe drugiego stopnia za prace:
„Lądowanie w Normandii” – rysunek, autor: Julia Słupek oraz
„Rembrandt” – rysunek, autor: Wiktor Matusik

Jury przyznało również dwie równorzędne nagrody rzeczowe III stopnia za prace:
„Wyjście” – rysunek, autor: Kamil Matusik
„Generalne porządki” – praca pisemna, sztuka w dwóch aktach, autor: Jakub Krok

Ponadto jury przyznało następujące wyróżnienia:
„Ludzie udają ludzi” – rysunek, autor: Kacper Solecki
„Czy Mrożek widział Muzykę?” – esej, autor: Emilia Czaja

Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych miał miejsce w Krakowie w siedzibie Fundacji.

Źródło informacji: Fundacja „Zawsze Warto